Căutare

România-Bucureşti: Servicii de forare de puţuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 31, 2019
   Română
   Altele

Textul original

OMV Petrom S.A.
Romania
Str. Coralilor nr. 22
Bucureşti
013329
Mariana Ghiorghici
+40 723157567
mariana.ghiorghici@petrom.com
+40 212062803
www.petrom.com
www.e-licitatie.ro
„Servicii de foraj sonde de petrol și gaze pe uscat, cu instalații de foraj din clasele minim 125 MT, 200 MT, 350 MT, 450 MT sarcină statică în cârlig” — Loturi: 4
1590082_2018_RFX0001148
„Servicii de foraj sonde de petrol si gaze pe uscat, cu instalatii de foraj din clasele 125 MT, 200 MT, 350 MT, 450 MT sarcina statica in carlig” — 4 loturi astfel:
— Lot 1 — „Servicii de foraj sonde de petrol si gaze pe uscat cu instalatii de foraj din clasa minim 125 MT sarcina statica in carlig”,
— Lot 2 — „Servicii de foraj sonde de petrol si gaze pe uscat cu instalatii de foraj din clasa minim 200 MT sarcina statica in carlig”,
— Lot 3 — „Servicii de foraj sonde de petrol si gaze pe uscat cu instalatii de foraj din clasa minim 350 MT sarcina statica in carlig”,
— Lot 4 — „Servicii de foraj sonde de petrol si gaze pe uscat cu instalatii de foraj din clasa minim 450 MT sarcina statica in carlig”.
In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Servicii de foraj sonde de petrol și gaze pe uscat cu instalații de foraj din clasa minim 450 MT sarcină statică în cârlig
4
Locatiile OMV Petrom.
Obiectul acordurilor-cadru este caracterizat prin prestarea de servicii de foraj pe uscat pentru executia de sonde de petrol si gaze (explorare si exploatare/dezvoltare) prestate de operatori economici specializati, utilizand instalatii din clasa 450 tone metrice (MT) sarcina statica in carlig in vederea realizarii in conditii de eficienta economica a programului de foraj al entitatii contractante din urmatorii patru (4) ani.
La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza a fi atribuit 1 contract subsecvent la 12 luni.
Datorita faptului ca entitatea contractanta doreste ca acordul-cadru sa fie incheiat cu 3 (trei) Contractori, orice contract subsecvent va fi atribuit de catre entitatea contractanta cu reluarea competitiei.
Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru pentru Lotul 4, respectiv cantitatilor de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:
Cantitate estimata min/max per acord-cadru:
Lot 4: Cant. min.: 100 zile de foraj, cant. max.: 750 zile de foraj.
Cantitate estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 4: Cant min.: 60 zile de foraj, cant. max.: 100 zile de foraj.
Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 4: Vemin. = 4 261 316,00 USD, VEmax. = 27 818 380,00 USD. 
Valoarea estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 4: Vemin. = 2 681 444,00 USD, VEmax. = 4 261 316,00 USD. 
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
10
80
Servicii de foraj sonde de petrol și gaze pe uscat cu instalații de foraj din clasa minim 200 MT sarcină statică în cârlig
2
Locatiile OMV Petrom.
Obiectul acordurilor-cadru este caracterizat prin prestarea de servicii de foraj pe uscat pentru executia de sonde de petrol si gaze (explorare si exploatare/dezvoltare) prestate de operatori economici specializati, utilizand instalatii din clasa 200 tone metrice (MT) sarcina statica in carlig in vederea realizarii in conditii de eficienta economica a programului de foraj al entitatii contractante din urmatorii patru (4) ani.
La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza a fi atribuit 1 contract subsecvent la 12 luni.
Datorita faptului ca entitatea contractanta doreste ca acordul-cadru sa fie incheiat cu 3 (trei) Contractori, orice contract subsecvent va fi atribuit de catre entitatea contractanta fara reluarea competitiei.
Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru pentru Lotul 2, respectiv cantitatilor de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:
Cantitate estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 2: Cant. min.: 270 zile de foraj, cant. max.: 1 800 zile de foraj.
Cantitate estimata min/max per contract subsecvent:
Lot 2: Cant. min.: 40 zile de foraj, cant. max.: 270 zile de foraj.
Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 2: Vemin. = 6 111 421,99 USD, VEmax. = 38 765 490,65 USD.
Valoarea estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 2: Vemin. = 1 379 559,97 USD, VEmax. = 6 111 421,99 USD.
Componenta tehnica
10
90
Servicii de foraj sonde de petrol și gaze pe uscat cu instalații de foraj din clasa minim 125 MT sarcină statică în cârlig
1
Locatiile OMV Petrom.
Obiectul acordurilor-cadru este caracterizat prin prestarea de servicii de foraj pe uscat pentru executia de sonde de petrol si gaze (explorare si exploatare/dezvoltare) prestate de operatori economici specializati, utilizand instalatii din clasa 125 tone metrice (MT) sarcina statica in carlig in vederea realizarii in conditii de eficienta economica a programului de foraj al entitatii contractante din urmatorii patru (4) ani.
La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza a fi atribuit 1 contract subsecvent la 12 luni.
Datorita faptului ca entitatea contractanta doreste ca acordul-cadru sa fie incheiat cu 3 (trei) Contractori, orice contract subsecvent va fi atribuit de catre entitatea contractanta fara reluarea competitiei.
Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru pentru Lotul 1, respectiv cantitatilor de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:
Cantitate estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 1: Cant. min.: 210 zile de foraj, cant. max.: 2 300 zile de foraj.
Cantitate estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 1: Cant. min.: 30 zile de foraj, cant. max.: 210 zile de foraj.
Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 1: Vemin. = 5 438 268,75 USD, VEmax. = 60 132 161,25 USD. 
Valoarea estimata min/max per contract subsecvent:
Lot 1: Vemin. = 1 154 616,25 USD, VEmax. = 5 438 268,75 USD.
Componenta tehnica
10
90
Servicii de foraj sonde de petrol și gaze pe uscat cu instalații de foraj din clasa minim 350 MT sarcină statică în cârlig
3
Locatiile OMV Petrom.
Obiectul acordurilor-cadru este caracterizat prin prestarea de servicii de foraj pe uscat pentru executia de sonde de petrol si gaze (explorare si exploatare/dezvoltare) prestate de operatori economici specializati, utilizand instalatii din clasa 350 tone metrice (MT) sarcina statica in carlig in vederea realizarii in conditii de eficienta economica a programului de foraj al entitatii contractante din urmatorii patru (4) ani.
La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza a fi atribuit 1 contract subsecvent la 12 luni.
Datorita faptului ca entitatea contractanta doreste ca acordul-cadru sa fie incheiat cu 3 (trei) Contractori, orice contract subsecvent va fi atribuit de catre entitatea contractanta cu reluarea competitiei.
Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru pentru Lotul 3, respectiv cantitatilor de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:
Cantitate estimata min/max per acord-cadru:
Lot 3: Cant. min.: 200 zile de foraj, cant. max.: 1 200 zile de foraj.
Cantitate estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 3: Cant. min.: 45 zile de foraj, cant. max.: 200 zile de foraj.
Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:
Lot 3: Vemin. = 7 007 695,00 USD, VEmax. = 40 990 370,00 USD.
Valoarea estimata min./max. per contract subsecvent:
Lot 3: Vemin. = 2 281 753,13 USD, VEmax. = 7 007 695,00 USD.
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
10
80
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
OMV Petrom S.A.
Str. Coralilor nr.  22, sector 1 („Petrom City”), Departament Achiziții
Bucureşti
013329
+40 723157567
mariana.ghiorghici@petrom.com
+40 212062803
www.petrom.com
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.