Căutare

România-Bucureşti: Registre contabile

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 31, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Romania
Str. Olari nr. 15
Bucureşti
024056
Ruxandra Hîncu
+40 213110029
licitatii@social2.ro
+40 213110029
www.social2.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție registre și dosare
17093691_2018_PAAPD1012786
Achizitie registre si dosare, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
365700
365700
Conform Anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si Anexei nr. 3 la caietul de sarcini.
Achizitie registre si dosare, se va face conform specificatiilor din Anexa nr. 1 la caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati, lunar, trimestrial sau semestrial.
Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 146 942,92 RON fara TVA.
11054
Acord-cadru
2019-01-23
4
3
4
C&C Prevent
Romania
Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26
Galați
800144
+40 744562849
ciptrifan@gmail.com
+40 236470109
www.elidefire.ro
365700
365700
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Str. Olari nr. 15, sector 2
București
024056
+4 0212522202
www.social2.ro
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.