Căutare

România-Agigea: Motorină

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   AGIGEA
   Jan 24, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța
Romania
Str. Ecluzei nr. 1
Agigea
907015
Camelia Sirbu
+40 241702728
achizitii@acn.ro
+40 241737711
www.acn.ro
www.e-licitatie.ro
Carburant folosind sistemul card
1
Obiectul achizitiei îl constituie încheierea unui acord-cadru pentru furnizarea de motorina standard pentru autovehicule, motorina superioara pentru autovehicule si benzina standard pentru ambarcatiuni si utilaje, din statiile de distributie carburanti, pe baza de carduri, necesare alimentarii autovehiculelor, ambarcatiunilor si utilajelor din dotarea companiei, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cardurile vor fi emise pentru fiecare autovehicul gratuit, fara plafon valoric si identificat prin numarul de inmatriculare si numele achizitorului.
Achizitorul detine un parc auto format din 37 de autovehicule care utilizeaza carburant motorina, respectiv ambarcatiuni si utilaje care utilizeaza combustibil tip benzina.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 534 366 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2044144
2044144
Statiile de distributie carburanti ale furnizorului.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru de 4 ani:
1) Cantități minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— Benzina standard pentru ambarcatiuni si utilaje: 24 000 litri,
— Motorina standard pentru autovehicule: 288 000 litri,
— Motorina superioara pentru autovehicule: 12 000 litri;
2) Cantități maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— Benzina standard pentru ambarcatiuni si utilaje: 38 400 litri,
— Motorina standard pentru autovehicule: 384 000 litri,
— Motorina superioara pentru autovehicule: 20 000 litri.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru de 4 ani:
1) Cantitate minima estimata combustibil: 81 000 litri/un singur contract subsecvent:
— Benzina standard pentru ambarcatiuni si utilaje: 6 000 litri,
— Motorina standard pentru autovehicule: 72 000 litri,
— Motorina superioara pentru autovehicule: 3 000 litri;
2) Cantitate maxima estimata combustibil: 110 600 litri/un singur contract subsecvent:
— Benzina standard pentru ambarcatiuni si utilaje: 9 600 litri,
— Motorina standard pentru autovehicule: 96 000 litri,
— Motorina superioara pentru autovehicule: 5 000 litri.
Calendar estimativ: frecvența contractelor care urmează să fie atribuite: anual: se va atribui cate un contract subsecvent anual.
1436
Carburant folosind sistemul card
2019-01-15
4
4
4
MOL Romania Petroleum Products
Romania
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 77
Cluj-Napoca
400604
+40 264407600
e-licitatii@molromania.ro
+40 264594852
2137464
2044144
2044144
2044144
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile
Str. Ecluzei nr. 1
Agigea
+40 241702700
compania@acn.ro
www.acn.ro
2019-01-21
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.