Căutare

România-Bucureşti: Motorină

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Justiției
Romania
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
050741
Constantin Rădulescu
+40 372041115
achizitiipublice@just.ro
+40 372041114
www.just.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare carburant auto (benzină și motorină) pe bază de carduri pentru parcul auto al Ministerului Justiției
26078
Achiziționare carburant auto (benzină și motorină) pe bază de carduri pentru parcul auto al Ministerului Justiției. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Criteriul de atribuire va rămane neschimbat pe toata perioada derularii acordului-cadru.
1683400.33
Statiile de alimentare ale furnizorului.
Achiziționare carburant auto (benzină și motorină) pe bază de carduri pentru parcul auto al Ministerului Justiției.
Val. min./max. estimată a acordului-cadru pentru 4 ani este de 519 360,00 RON/1 817 760,00 RON fără TVA și este determinata de cant. minime/maxime pentru cele 2 tipuri de carburant estimate pe toată durata acordului-cadru la prețul maxim practicat de operatorii economici în domeniu în data de 21.3.2018.
40/26078
Contract subsecvent
2018-12-28
3
3
Rompetrol Downstream
Romania
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
+40 212067500
DownstreamLicitatii@rompetrol.com
+40 21/2060065
www.rompetrol.com
100840.33
100840.33
28/26078/07.09.2018
Acord-cadru de furnizare carburant auto (motorină și benzină)
2018-09-07
3
3
Rompetrol Downstream
Romania
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
+40 212067500
DownstreamLicitatii@rompetrol.com
+40 21/2060065
www.rompetrol.com
1817760
1582560
1645412.16
33/26078
Contract subsecvent furnizare carburant auto
2018-09-13
1
1
Rompetrol Downstream
Romania
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
+40 212067500
DownstreamLicitatii@rompetrol.com
+40 21/2060065
www.rompetrol.com
18487.39
1582560
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Contencios
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
București
050741
+40 372041115
achizitiipublice@just.ro
+40 372041114
www.just.ro
2019-01-17
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.