Căutare

România-Sibiu: Motorină

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   SIBIU
   Jan 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Tursib S.A.
Romania
Str. Munchen nr. 1
Sibiu
550399
Tomaschek Lucian
+40 269426100
achizitiipublice@tursib.ro
+40 269210771
www.tursib.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare motorină Euro 5
789401_2018_4
Furnizare motorina Euro 5 conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini.
Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 2 000 000 litri, maxim: 3 000 000 litri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: maxim 12 240 000 RON. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depune a ofertelor stabilita prin anuntul de participare.
13784700
Sediul S.C. Tursib S.A., Sibiu, Str. Munchen nr. 1.
Furnizare motorina Euro 5 conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini.
Acord-cadru — cantitatea estimata minima: 3 200 000 litri, cantitatea estimata maxima: 6 000 000 litri.
Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 2 000 000 litri, maxim: 3 000 000 litri.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termen limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
8808
Acord-cadru de furnizare motorina Euro 5
2018-12-12
4
4
OMV Petrom Marketing
Romania
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
+40 800080077
Magdalena.Vlad@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
+40 212063120
24480000
11027760
27569400
8868
Contract subsecvent
2018-12-12
4
4
OMV Petrom Marketing
Romania
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
+40 800080077
Magdalena.Vlad@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
+40 212063120
24480000
13784700
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Departament Juridic
Str. Munchen nr. 1
Sibiu
550018
+40 269420100
juridic@tursib.ro
+40 269420100
www.tursib.ro
2019-01-15
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.