Căutare

România-Slatina: Servicii veterinare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLATINA
   Jan 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt
Romania
Str. Tudor Vladimirescu nr. 171
Slatina
230087
Marinela Sandita
+40 372753837
office-olt@ansvsa.ro
+40 249416726
www.olt.dsvsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru servicii veterinare
1
Acord-cadru pe raza C.S.V.A. Bals, C.S.V.A. Baldovinesti, C.S.V.A. Brebeni, C.S.V.A. Coteana, C.S.V.A. Teslui, C.S.V.A. Cezieni, C.S.V.A. Verguleasa, C.S.V.A. Vulturesti, C.S.V.A. Rotunda, C.S.V.A. Dobroteasa, C.S.V.A. Sprincenata, C.S.V.A. Birza, C.S.V.A. Babiciu, C.S.V.A. Milcov, C.S.V.A. Vadastra, C.S.V.A. Oboga, C.S.V.A. Morunglav, C.S.V.A. Gircov, C.S.V.S.A. Seaca, C.S.V.A. Mihaiesti, C.S.V.A. Plesoiu, C.S.V.A. Cirlogani, C.S.V.A. Radomiresti, C.S.V.A. Pirscoveni Judetul Olt.
5009482.4
24
24
Nu.
CSVA Cezieni
6
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
210914.60
48
CSVA Dobroteasa
10
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
133195.40
48
CSVA Sprincenata,
11
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
206741.60
48
CSVA Babiciu
13
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
161717.40
48
CSVA Oboga,
16
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
244064.60
48
CSVA Brebeni
3
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
335493.60
48
CSVA Teslui,
5
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
228191.60
48
CSVA Gircov,
18
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
184693.60
48
CSVA Cirlogani,
22
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
199162.60
48
CSVA Vadastra,
15
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
206260.60
48
CSVA Birza
12
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
158238.60
48
CSVA Pirscoveni
24
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
120850.60
48
CSVA Mihaiesti
20
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
136892.60
48
CSVA Vulturesti,
8
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
249446.60
48
CSVA Plesoiu,
21
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
207116
48
CSVA Verguleasa
7
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
184966.60
48
CSVA Seaca
19
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
228724.60
48
CSVA Rotunda
9
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
331684.60
48
CSVA Milcov,
14
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
208314.60
48
CSVA Bals
1
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
381032.60
48
CSVA Coteana
4
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
136502.60
48
CSVA Morunglav,
17
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
164023.60
48
CSVA Baldovinesti
2
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
157718.60
48
CSVA Radomiresti,
23
Judetul Olt
Conf caietului de saracini
Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, consemnat in actele de identitate (C.I. sau B.I.) ale mediculu... detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
233534.60
48
Cerinta nr. 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice – completare formular DUAE
— Cerinta nr. 2. Neîncadrarea în prevederile art. 165,167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completare formular DUAE. Doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta pentru neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice certificate fiscale privind plata impozitelor, taxelor si a altor contributii la bugetul general consolidat si va evidentia lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta prin intermediul SEAP. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165,167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Operatorul economic nerezident va prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acesta este rezident, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati adminstrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens de natura celor mai sus mentionate, din care sa rezulte ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în tara în care este stabilit. Daca este cazul, declaratia va fi însotita de traducere realizata de un traducator autorizat. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Pentru completarea formularului DUAE de catre operatorul economic privind neincadrarea acestuia in prevederile art.167 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, persoanele ce detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
In temeiul art 63(1) din legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt:
Bolborea Veronel
Iancului Paula
Anton Mariea
Ciocirlan Niculina
Vilceleanu Magdalena
Strainu Jan
Cerinta nr.1. Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (7500 Activitati veterinare) din certificatul constatator emis de ONRC sau din Certificatul de inregistrare fiscala (emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala) din care sa rezulte obiectul de activitate al cabinetului medical veterinar/ societatii comerciale, specific acestei achizitii publice, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1:
1. completare formular DUAE
2. ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta certificat constatator emis de O.N.R.C.
— Cerinta nr.2. Operatorul economic sa fie inscris in Registrul Unic al Cabinetelor Medical Veterinare, conform Hotărârii nr. 3 din 31.01.2009, a Colegiului Medicilor Veterinari, coroborata cu Legea nr. 160/1998, republicată
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.2:
1. completare formular DUAE
2. ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la cererea Com... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1: 1. persoana responsabila pentru indeplinirea contractului va fi OBLIGATORIU medic veterinar (persoana fizica autorizata sau angajat al societatii comerciale) cu atestat de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari. Celelalte persoane (daca este cazul) vor avea studii de specialitate sanitar veterinare (superioare/ medii- asistent veterinar sau tehnician veterinar, conform COR ISCO 08). *autoritatea contractanta impune ofertantilor mentinerea pe o perioada de 6 luni in cursul unui an calendaristic un numar minim de angajati raportat la numarul de animale din cadrul CSVA dupa cum urmeaza: a. 1501 – 3000 UVM: 1 angajat sau contract cu o persoana fizica autorizata b. 3001- 4500 UVM: 2 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata c. 4501 – 6000 UVM 3 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata d. 6001 – 7500 UVM 4 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata e. 7501 – 9000UVM 5 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata UVM reprezinta unitate vita mare, care aduce la un numitor comun numarul de animale, pe specii in functie de continutul de azot din dejectii, conform coeficientilor de conversie a animalelor in unitati vita mare prevazuti in anexa nr 5 la Regulamentul CE nr 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a Normelor de aplicare ale Reg. CE 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din FEADR. Numarul de UVM se calculeaza pentru anul viitor in functie de efectivele de animale din speciile bovine, ecvidee, suine, ovine, si caprine existente in bazele de date nationale, avand ca baza de referinta 30 iunie a anului in curs. Nr total de UVM se calculeaza in baza urmatorilor coeficienti de transformare: 1,00 pentru bovine si ecvidee, 0,15 pentru ovine si caprine si 0,30 pentru suine Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi obligatoriu medicul veterinar titular al Unitatii Medical- Veterinare conform inregistrarii din Registrul Unic al Unitatii Medical- Veterinare. Acest fapt se probeaza cu copia dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical- Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania si cu Adeverinta in original emisa de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania. Neindeplinirea acestei solicitari duce la descalificarea operatorului economic. 2. Se va completa DUAE. 3. Ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va depune in cadrul Documentelor de Calificare urmatoarele documente: 3.1. prezentarea unei diplome/ adeverinte de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate pentru persoana responsabila pentru indeplinirea contractului 3.2. prezentarea atestatului de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari di Romania, al persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului; 3.3. prezentarea contractelor de munca si a unui extras din programul REVISAL valabil la data depunerii ofertelor, vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca de care apartine operatorul economic din care sa rezulte si timpul de lucru al salariatilor (sau adeverinta de la ITM), a diplomelor de bacalaureat si/ sau a altor diplome care atesta absolvirea unei scoli in urma caruia personalul cu contract de munca are dreptul de a fi angajat ca asistent veterinar sau tehnician veterinar, conform COR ISCO 08, si/ sau a diplomei/ adeverintei de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate, ale personalului angajat, acolo unde este cazul.
2019-02-18
15:00
2019-05-18
2019-02-18
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare
Se vor incheia acorduri-cadru cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Departajarea intre operatorii economici se va face conform criteriului de atribuire; 
2) Pentru indeplinirea cerintelor minime de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, operatorii economici au dreptul de a se prevala de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si pot invoca sustinerea unui sau a mai multor terti sustinatori, caz in care tertilor sustinatori li se vor aplica intocmai prevederile art. 183–186 din Legea nr. 98/2016; 
3) DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP;
4) DUAE poate fi depus si in format editabil in conformitate cu notificarea ANAP 245/1.9.2016;
5) Autoritatea contractanta impune ofertantilor mentinerea pe o perioada de 6 luni in cursul unui an calendaristic un numar minim de angajati raportat la numarul de animale din cadrul C.S.V.A. dupa cum urmeaza:
(a) 1 501 — 3 000 UVM: 1 angajat sau contract cu o persoana fizica autorizata,
(b) 3 001 — 4 500 UVM: 2 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata,
(c) 4 501 — 6 000 UVM: 3 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata,
(d) 6 001 — 7 500 UVM: 4 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata,
(e) 7 501 — 9 000 UVM: 5 angajati sau contract cu o persoana fizica autorizata.
UVM reprezinta unitate vita mare, care aduce la un numitor comun numarul de animale, pe specii in functie de continutul de azot din dejectii, conform coeficientilor de conversie a animalelor in unitati vita mare prevazuti in anexa nr 5 la Regulamentul CE nr 1974/2006 al Comisiei din 15.12.2006 de stabilire a Normelor de aplicare ale Reg. CE 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din FEADR. Numarul de UVM se calculeaza pentru anul viitor in functie de efectivele de animale din speciile bovine, ecvidee, suine, ovine, si caprine existente in bazele de date nationale, avand ca baza de referinta 30 iunie a anului in curs. Nr. total de UVM se calculeaza in baza urmatorilor coeficienti de transformare: 1,00 pentru bovine si ecvidee, 0,15 pentru ovine si caprine si 0,30 pentru suine.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
2019-01-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.