Căutare

România-Focșani: Lucrări de construcţii

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   FOCȘANI
   Dec 29, 2018
   Română
   Altele

Textul original

Compania de Utilități Publice S.A.
RO1443170
Str. Nicolae Titulescu nr. 9
Focșani
620018
Gheorghe Vasilescu
+40 237226406
ghvasilescu@gmail.com
+40 237226402
www.cupfocsani.ro
www.cupfocsani.ro
Operator regional
Apă
VN-CL-07 Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești
VN-CL-07
Contractul VN-CL-07 Retele apa si canalizare in gruparea Gugesti consta in executarea de lucrari (conform specificatiilor din Caietul de Sarcini) pentru urmatoarele obiecte:
— Obiect 1 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Popesti,
— Obiect 2 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Sihlea,
— Obiect 3 Retele de canalizare in U.A.T. Bordesti,
— Obiect 4 Retele de canalizare in U.A.T. Dumbraveni,
— Obiect 5 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Gugesti,
— Obiect 6 Retele de canalizare in U.A.T. Obrejita,
— Obiect 7 Retele de canalizare in U.A.T. Slobozia Bradului,
— Obiect 8 Retele de canalizare in U.A.T. Tamboesti,
— Obiect 9 Retele de canalizare in U.A.T. Urechesti,
— Obiect 10 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Brosteni,
— Obiect 11 Retele de canalizare in U.A.T. Vartescoiu.
138688567.00
UAT: Gugesti, Popesti, Sihlea, Bordesti, Dumbraveni, Obrejita, Slobozia Bradului, Tamboesti, Urechesti, Brosteni, Vartescoiu.
VN-CL-07 Retele apa si canalizare in gruparea Gugesti (lucrarile cuprinse in acest contract sunt prezentate detaliat in Caietul de Sarcini) cuprinde urmatoarele obiecte:
— Obiect 1 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Popesti,
— Obiect 2 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Sihlea,
— Obiect 3 Retele de canalizare in U.A.T. Bordesti,
— Obiect 4 Retele de canalizare in U.A.T. Dumbraveni,
— Obiect 5 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Gugesti,
— Obiect 6 Retele de canalizare in U.A.T. Obrejita,
— Obiect 7 Retele de canalizare in U.A.T. Slobozia Bradului,
— Obiect 8 Retele de canalizare in U.A.T. Tamboesti,
— Obiect 9 Retele de canalizare in U.A.T. Urechesti,
— Obiect 10 Retele de apa si canalizare in U.A.T. Brosteni,
— Obiect 11 Retele de canalizare in U.A.T. Vartescoiu.
Cantitati totale de lucrari:
— Retele canalizare: 87 291 m,
— Retele distributie apa: 17 308 m,
— Statii de pompare apa uzata: 22 buc.,
— Conducte refulare: 14 729 m,
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM -Dezvoltarea infrastructurii Integrate de apa si Apa Uzata) Fondul de Coeziune = 85 % Co-finantare nationala = 15 % (13 % buget de stat si 2 % buget local) Tip de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Ofertantul are obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie si va preciza in cadrul propunerii tehnice si/sau propunerii financiare, daca este cazul, informatiile care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un dre [...].
2017/S 238-495168
CL_07
VN – CL - 07 Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești
2018-11-06
5
Hidroconstrucția S.A.
RO1556820
Calea Dorobanților nr. 103–105, sector 1
București
010562
+40 21081426
marketing@hidroconstructia.com
+40 21081401
www.hidroconstructia.com
138688567.00
136016351.62
11
SC HIDROCONSTRUCTIA S.A Bucuresti a declarat ca subcontracteaza operatorului economic SC PROBIT SRL Bucuresti executia lucrarilor de instalatii electrice, automatizari si SCADA, proportia de subcontractare fiind de 11.18 %.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
Oficiul Juridic al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani
Str. N. Titulescu nr. 9
Focșani
620018
+40 237226400
office@cupfocsani.ro
+40 237226402
WWW.CUPFOCSANI.RO
2018-12-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.