Căutare

România-Bucureşti: Servicii de analize medicale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Dec 26, 2018
   Română
   Altele

Textul original

Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. C. Păulescu”
Romania
Str. Movilă Ion nr. 5–7
Bucureşti
020475
Cristescu Vasilica
+40 2108499
admin@paulescu.ro
+40 2119092
http://institutuldiabetpaulescu.ro/
www.e-licitatie.ro
Spital
Acord-cadru de prestări servicii analize medicale
3609
Acord cadru de prestari servicii analize medicale.
Atribuirea contractelor subsecvente (minim cate un contract subsecvent in fiecare an) se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata durata acordului-cadru, cu incadrarea in valoarea maxima estimata a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate, anterior inceperii prestarii serviciilor si in functie de fondurile bugetare aprobate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 270 636,31 RON, fara TVA.
257172.78
Str. Ion Movila nr. 5–7, sector 2.
Acord-cadru de prestari servicii analize medicale.
Schema explicita de organizare si functionare a activitatii ce face obiectul acordului cadru, incluzand schema personalului, structura functionala, circuitele functionale si echipamentele
20
Termenul cel mai scurt de eliberare a rezultatelor pentru analizele de urgenta
40
40
986
Acord-cadru prestări servicii de analize medicale
2018-11-15
2
2
Gral Medical S.R.L.
Romania
Str. Traian Popovici nr. 79–91
București
031422
+40 728999584
corporate@gralmedical.ro
www.gralmedical.ro
12344293.60
12344293.60
987
Contract subsecvent prestări servicii analize medicale
2018-11-15
2
2
Gral Medical S.R.L.
Romania
Str. Traian Popovici nr. 79–91
București
031422
+40 728999584
corporate@gralmedical.ro
www.gralmedical.ro
12990543.23
257172.78
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2018-12-21
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.