Căutare
Logare
Doriţi să anunţaţi licitaţiile dv. pe dgMarket?
Faceţi clic aici

RSS Feeds

Please select a country and an industry of your interest. Then copy and paste the address (URL) of the feed to your RSS reader. When a news notice arrives, you will receive its title. The title will be a hyperlink to the full notice on dgMarket .
1. Select country:
2. Select Industry:
  All industries
  Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe
  Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie
  Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe
  Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
  Utilaje agricole
  Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii
  Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc
  Imprimate şi produse conexe
  Produse chimice
  Echipament informatic şi accesorii de birou
  Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat
  Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
  Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
  Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport
  Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
  Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii
  Echipamente de laborator, optice şi de precizie
  Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic şi produse de curăţat
  Apă captată şi epurată
  Echipamente industriale
  Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii
  Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii
  Lucrări de construcţii
  Pachete software şi sisteme informatice
  Servicii de reparare şi întreţinere
  Servicii de instalare
  Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul
  Servicii de transport
  Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
  Servicii poştale şi de telecomunicaţii
  Utilităţi publice
  Servicii financiare şi de asigurare
  Servicii imobiliare
  Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
  Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
  Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
  Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
  Servicii privind industria petrolului şi a gazului
  Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură
  Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
  Servicii de învăţământ şi formare profesională
  Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
  Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
  Servicii de recreere, culturale şi sportive
  Alte servicii comunitare, sociale şi personale