Căutare

România-Mediaș: Echipament de măsurare a debitului

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   MEDIAȘ
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
RO13068733
Piața C. I. Motaș nr. 1
Mediaș
551018
Ciprian Bajan
+40 269801478
ciprian.bajan@transgaz.ro, 
+40 269844832
www.transgaz.ro
www.e-licitatie.ro
Lot 1: „Convertoare de volum PTZ” lot 2: „Contoare cu turbină” lot 3: „Contoare cu pistoane rotative”
13068733 2018 C.129, C.131, C.132
Entitatea contractanta achizitioneaza „Convertoare de volum PTZ”, „Contoare cu turbină”, „Contoare cu pistoane rotative”.
Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 13-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.
Termenul limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.
3577858
Contoare cu pistoane rotative
3
ROMÂNIA.
Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale livrate din SNT se utilizează sisteme de măsurare comercială a cantităţilor de gaze în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare (în special OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările ulterioare), cu reglementările tehnice în vigoare (Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România), cu standardele în domeniu etc. Sistemele de măsurare utilizate sunt de tip diafragmă, cu contoare cu turbină, cu contoare cu pistoane rotative sau cu contoare volumetrice. In acest scop, entitatea contractanta achizitioneaza un numar de 132 contoare cu pistoane rotative.
Contoare cu turbină
2
ROMÂNIA.
Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale livrate din SNT se utilizează sisteme de măsurare comercială a cantităţilor de gaze în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare (în special OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările ulterioare), cu reglementările tehnice în vigoare (Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România), cu standardele în domeniu etc. Sistemele de măsurare utilizate sunt de tip diafragmă, cu contoare cu turbină, cu contoare cu pistoane rotative sau cu contoare volumetrice. In acest scop, entitatea contractanta achizitioneaza un numar de 258 contoare cu turbină.
Componenta tehnica.
20
80
„Convertoare de volum PTZ”
1
ROMÂNIA.
Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale livrate din SNT se utilizează sisteme de măsurare comercială a cantităţilor de gaze în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare (în special OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările ulterioare), cu reglementările tehnice în vigoare (Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România), cu standardele în domeniu etc. Sistemele de măsurare utilizate sunt de tip diafragmă, cu contoare cu turbină, cu contoare cu pistoane rotative sau cu contoare volumetrice. In acest scop, entitatea contractanta achizitioneaza un numar de 108 convertoare de volum PTZ.
412, 413
3
Contoare cu pistoane rotative
2019-03-27
2
2
2
Vestra Industry S.R.L.
RO15969249
Str. Mihai Eminescu nr. 85
Cătămărești-Deal
+40 231507060
contact@vestra.ro
+40 231532905
www.vestra.ro
3223365
3255424
411
1
„Convertoare de volum PTZ”
2019-03-26
1
1
S.C. Q.E.D. Electronics Design S.R.L.
RO22508760
Str. Râul Mara nr. 11–15, sector 4
București
41615
+40 722604093
qed.electronics@gmail.com
+40 374205480
322470
322434
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
SNTGN Transgaz S.A. Direcția Juridică
Piața C. I. Motaș nr. 1
Mediaș
551018
+40 269803333
juridic@transgaz.ro
+40 269839029
www.transgaz.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.