Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” 4364594 Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 Bucureşti 010825 Duica Mirel +40 213193072 biroulachizitiisicontractari@gmail.com +40 213193072 www.suumc.ro www.e-licitatie.ro Servicii de mentenanță preventivă pentru aparatele de anestezie și ventilație mecanică 4364594201875 Achizitia de servicii de mentenanta preventiva pentru aparatele de anestezie si ventilatie mecanica. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Nota. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul 1, invocat mai sus. 883026 Service mentenanță preventivă aparat de anestezie de medie performanță Fabius GS Premium 2 SUUMC. Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius GS Premium pentru 22 aparate: Anul I. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius GS Premium, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 1 — 660,00 RON/bucata. Anul II. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius GS Premium, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 055,00 RON/bucata. Anul III. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius GS Premium, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 1 — 660,00 RON/bucata, — Kit 3 — 1 970,00 RON/bucata. Anul IV. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius GS Premium, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 055,00 RON/bucata. Service mentenanță preventivă aparat de ventilație mecanică de înaltă performanță Evita V500 5 SUUMC. Service mentenanta preventiva aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta Evita V500 pentru 12 aparate: Anul I. — Service mentenanta preventiva aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta Evita V500, pret unitar 2 950,00 RON/bucata. Anul II. — Service mentenanta preventiva aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta Evita V500, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 275,00 RON/bucata. Anul III. — Service mentenanta preventiva aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta Evita V500, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 3 — 199,00 RON/bucata. Anul IV. — Service mentenanta preventiva aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta Evita V500, pret unitar 2 950,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 034,00 RON/bucata. Service mentenanță preventivă aparat de anestezie de medie performanță Fabius Plus 3 SUUMC. Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius Plus pentru 2 aparate: Anul I. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius Plus, pret unitar 2 525,00 RON/bucata, — Kit 1 — 660,00 RON/bucata. Anul II. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius Plus, pret unitar 2 525,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 055,00 RON/bucata. Anul III. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius Plus, pret unitar 2 525,00 RON/bucata, — Kit 1 — 660,00 RON/bucata, — Kit 3 — 1 970,00 RON/bucata. Anul IV. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de medie performanta Fabius Plus, pret unitar 2 525,00 RON/bucata, — Kit 2 — 2 055,00 RON/bucata. Service mentenanță preventivă aparat de anestezie de înaltă performanță Perseus A500 1 SUUMC. Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de inalta performanta Perseus A500 pentru 13 aparate: Anul I. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de inalta performanta Perseus A500, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 1— 660,00 RON/bucata. Anul II. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de inalta performanta Perseus A500, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 2 — 1 025,00 RON/bucata. Anul III. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de inalta performanta Perseus A500, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 1 — 660,00 RON/bucata. Anul IV. — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie de inalta performanta Perseus A500, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 2 — 1 025,00 RON/bucata. Service mentenanță preventivă aparat de anestezie Primus 4 SUUMC. Service mentenanta preventiva aparat de anestezie Primus pentru 2 aparate: Anul I — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie Primus, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 3 — 2 605,00 RON/bucata. Anul II — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie Primus, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 2 — 1 550,00 RON/bucata. Anul III — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie Primus, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 2 — 1 550,00 RON/bucata. Anul IV — Service mentenanta preventiva aparat de anestezie Primus, pret unitar 2 825,00 RON/bucata, — Kit 3 — 2 605,00 RON/bucata. 38 5 Service mentenanță preventivă aparat de ventilație mecanică de înaltă performanță Evita V500 2019-03-26 5 5 S.C. Drager Medical România S.R.L. 2836925 Str. Daniel Danielopolu nr. 42, sector 1 București 014133 +40 212331060 Loredana.Toderas@draeger.com, Diana.Muller@draeger.com, Monica.Tasca@draeger.com, monica.mangaru@draeger.com +40 212331130 www.draeger.com 883026 883026 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 București 030084 +40 213104641 office@cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745 www.cnsc.ro Biroul Juridic (Șef Birou Juridic — Lt. col. justiție militară George Georgescu) Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 București 010825 +40 213193051 www.suumc.ro 2019-04-04
România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
Notice type: 01C03 - Contract award notice EU Official Journal Publication: 2019/S 070-165738 Referenced Document Number: Contract Nature: Services Procedure Type: Open procedure Type of Bid Required: Not applicable Awarding Criteria: Lowest price