Căutare

România-Alba Iulia: Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ALBA IULIA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
9266163
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68
Alba Iulia
510207
Aura Napau
+40 258818266
dgaspc@protectiasocialaalba.ro
+40 258817037
www.protectiasocialaalba.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii sociale pentru persoane cu dizabilități: Centru de Îngrijire și Asistență, județul Alba
13
Prestarea de servicii sociale in cadrul unui Centru de Ingrijire si Asistenta (denumit in continuare C.I.A.), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protecţia în regim rezidenţial a unui număr de maxim 30 de persoane adulte cu dizabilităţi, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din HG 430/2008 și a Standardului de calitate, Anexa 1 la Ordinul 67/2015.


Descrierea detaliată a serviciului este conform caietului de sarcini.
349800
Județu l Alba.
Prestarea de servicii sociale in cadrul unui Centru de Ingrijire si Asistenta (denumit in continuare C.I.A.), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protecţia în regim rezidenţial a unui număr de maxim 30 de persoane adulte cu dizabilităţi, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din HG 430/2008 și a Standardului de calitate, Anexa 1 la Ordinul 67/2015.

Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 


Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib. a contr. subsecv.: CS 1 — noiembrie–decembrie 2018, CS 2  — ianuarie–iunie 2019, CS 3 — iulie–decembrie 2019, CS CS 4 – ianuarie–iunie 2020, CS 5 — iulie–decembrie 2020, CS 6 – ianuarie–iunie 2021, CS 3 – iulie–octombrie 2021.
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
In vederea organizării şi acordării de servicii de calitate de îngrijire personală în cadrul C.I.A., experiența resursei umane de coordonare si a celei de specialita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
1089
Contract subsecvent 3 pentru furnizarea de servicii sociale la C.I.A. Drașov
2019-01-31
1
1
Asociația Maria-Mirabela
18062693
Str. – nr. –
Drașov
517769
+40 743868137
salonti_mirabela@yahoo.com
2916000
79500
16375
Contract subsecvent nr. 2 pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de Îngrijire și Asistență Drașov
2018-12-28
1
1
1
Asociația Maria-Mirabela
18062693
Str. – nr. –
Drașov
517769
+40 743868137
salonti_mirabela@yahoo.com
2916000
79500
14509
Acord-cadru pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de Îngrijire și Asistență Drașov
2018-11-19
1
1
Asociația Maria-Mirabela
18062693
Strada -, Nr. -
Drașov
517769
+40 743868137
salonti_mirabela@yahoo.com
2916000
1431000
2862000
14510
Contract subsecvent nr. 1 pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de Îngrijire și Asistență Drașov
2018-11-19
1
1
Asociația Maria-Mirabela
18062693
Strada -, Nr. -
Drașov
517769
+40 743868137
salonti_mirabela@yahoo.com
2916000
111300
2343
Contract subsecvent 4 privind furnizarea de servicii sociale la Centrul de Îngrijire și Asistență Drașov
2019-03-01
1
1
1
Asociația Maria-Mirabela
18062693
Strada -, Nr. -
Drașov
517769
+40 743868137
salonti_mirabela@yahoo.com
2862000
79500
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.