Căutare

Set pasaje trecere cu articulatii pentru tramvai Bucur LF (Utilitati)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:91831
   Septembrie 30, 2010
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Ileana Rusu
B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1
Bucuresti RO010861
România
   021-3074120/3074130
   021-3074555
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar  

Textul original

      
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 91831/24.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO010861 , Romania , Punct(e) de contact: Iulian Dinica , Tel. 021-3074120/3074130 , In atentia: Ileana Rusu , Email: licitatii@ratb.ro, iulian.dinica@ratb.ro , Fax: 021-3074555 , Adresa internet (URL): www.ratb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Set pasaje trecere cu articulatii pentru tramvai Bucur LF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RATB-RA Uzina de Reparatii
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Set pasaje trecere cu articulatii pentru tramvai Bucur LF
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34630000-2 - Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
222, 600 EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1319
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47-261 Denumirea: Set pasaje trecere cu articulatii pentru tramvai Bucur LF
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HUBNER GmbH
Adresa postala: Heinrich Hertz Str.2, 34123 Kassel , Localitatea: Heinrich Hertz , Cod postal: 34123 , Germany , Tel. +49 5619981634
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 249752.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 222600.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 934, 920 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se publica pe www.e-licitatie.ro atasata prezentului anunt
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IX - a Contencios-Administrativ
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, sector 3 , , , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. 021.3044543 , Fax: 021.3044542
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti Sectia a IX - a Contencios-Administrativ
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, sector 3 , , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. 021.3044543 , Fax: 021.3044542
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios -RATB
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu nr. 1, Sector, 1 , , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010861 , Romania , Tel. 0213074000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2010 10:46
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.