Căutare

Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament) (Utilitati)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:79049
   Mar 2, 2010
   Română

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe  

Textul original

      
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 79049/02.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Petreus , Tel. 0253372739 , Email: ancapetreus25@gmail.com , Fax: 0253371590 , Adresa internet (URL): www.termorov.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament) cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63510000-7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,948,693 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: M4268 Denumirea: Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament)
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GUARDO TOURS SRL
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210456 , Romania , Tel. 0253/223081 , Fax: 0253/223081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1948693.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1948693.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200136 , Romania , Tel. 0251/413179 , Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str. tudor Vladimirescu, nr. 34 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210456 , Romania , Tel. 0253/218661 , Fax: 0253/218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Sinteza si Evidenta Contracte
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Romania , Tel. 0253/372739 , Fax: 0253/371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2010 10:18
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.