Căutare

Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament) (Utilitati)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:79049
   Mar 2, 2010
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Anca Petreus
STR. ENERGETICIANULUI NR.25
Rovinari 215400
România
   0253372739
   0253371590
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe  

Textul original

      
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 79049/02.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Petreus , Tel. 0253372739 , Email: ancapetreus25@gmail.com , Fax: 0253371590 , Adresa internet (URL): www.termorov.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament) cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63510000-7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,948,693 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: M4268 Denumirea: Servicii turistice (bilete de odihna si/sau tratament)
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GUARDO TOURS SRL
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210456 , Romania , Tel. 0253/223081 , Fax: 0253/223081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1948693.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1948693.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200136 , Romania , Tel. 0251/413179 , Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str. tudor Vladimirescu, nr. 34 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210456 , Romania , Tel. 0253/218661 , Fax: 0253/218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Sinteza si Evidenta Contracte
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Romania , Tel. 0253/372739 , Fax: 0253/371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2010 10:18
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.