Căutare

Lucrari de construire a blocului OD7 din cadrul cartierului de locuinte Odai - Soseaua Odai nr. 3-5, sectorul 1, Bucuresti

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:76681
   Jan 21, 2010
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Bogdan Marcel
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13
Bucuresti 013682
România
   0213191013/186; 0213191027
   0213191011; 0213191027
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Lucrări de construcţii de imobile colective  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 76681/21.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti)
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013682 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Investitii , Tel. 0213191013/186; 0213191027 , In atentia: Bogdan Marcel , Email: bogdanmarcel@primariasector1.ro , Fax: 0213191011; 0213191027 , Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de construire a blocului OD7 din cadrul cartierului de locuinte Odai - Soseaua Odai nr. 3-5, sectorul 1, Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, sectorul 1, Sos. Odai nr. 3-5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va asigura realizarea constructiei "la cheie" a blocului OD7: lucrari de rezistenta(fundatie, structura), lucrari de arhitectura, lucrari de instalatii interioare (sanitare, electrice, termice, gaze), inclusiv furnizarea si montajul echipamentelor si dotarilor aferente, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211340-4 - Lucrari de constructii de imobile colective (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3,131,473.28 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CriteriiPondere
1.Pret60 %
Descriere:
2.Durata de executie20 %
Descriere:
3.Durata de garantie a lucrarilor10 %
Descriere:
4.Durata de service gratuit ascensor5 %
Descriere:
5.Durata de service gratuit microcentrale termice de apartament5 %
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: J-AC 276-L Denumirea: Lucrari de construire a Blocului OD7 din Cartier de locuinte Odai-Soseaua Odai nr. 3-5
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. GENERAL BERTHELOT, NR. 23, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010013 , Romania , Tel. 0726392372 , Email: adrianconstruct@yahoo.com , Fax: 021/3110183
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4666831.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3131473.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, sectorul 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +4 021 408 36 00 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +4 021 408 37 81 , Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sectorului 1 - Serviciul Legislatie, Avizare Contracte
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, sectorul 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013682 , Romania , Tel. 021 319 10 13/114 , Email: ovidiuf@primariasector1.ro , Fax: 021 319 10 11 , Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2010 14:42
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.