Căutare

SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:65917
   August 2, 2009
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   IRINA STAVRE
Str. Latina nr. 8 sector 2
Bucuresti 020793
România
   0213168264
   0213168264
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 65917/01.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Adresa postala: Str. Latina nr. 8 sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020793 , Romania , Punct(e) de contact: IRINA STAVRE , Tel. 0213168264 , Email: irina.stavre@cnpas.org , Fax: 0213168264 , Adresa internet (URL): www.cnpas.org
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: statiuni turistice
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- servici hoteliere si restaurant - masa - TVA 19% - cazare - TVA 9%
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36,047,562.48 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIGRU SRL
Adresa postala: str. 23 august, nr.11 , Localitatea: EFORIE NORD , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241741244 , Fax: 0241741244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 243681.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 243681.84 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 54 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIND ROMANIA SRL
Adresa postala: str. Aniversarii nr.41, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 725700 , Romania , Tel. 0213211701 , Fax: 0213235014
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5784423.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5784621.54 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 43 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCA HEFAISTOS CM SA
Adresa postala: str. calea Plevnei nr. 46-48,sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 725700 , Romania , Tel. 0213125129 , Fax: 0213125129
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 620040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 620040.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 46 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENL LIRA SRL
Adresa postala: str. andrei Muresanu, nr. 8, , Localitatea: EFORIE NORD , Cod postal: 905350 , Romania , Tel. 0241741935 , Fax: 0241741935
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244283.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244283.94 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 27 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC THR MAREA NEAGRA SA
Adresa postala: Str. Brizei ,nr. 6 , Localitatea: EFORIE NORD , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241741401 , Fax: 0241741401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8412606.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8412606.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 24 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL ROMANTA, NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2084160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2084160.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 44 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
sc DELCOS TOUR SRL
Adresa postala: Aleea Solidaritatii ,nr.5 bl. K 1 sc. G ap. 66 , Localitatea: constanta , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241743500 , Fax: 0241743500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244340.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244340.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 48 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BRIZA MARII
Adresa postala: EFORIE NORD, JUD CONSTANTA , Localitatea: EFORIE NORD , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241741401 , Fax: 0241741401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244157.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244157.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BOSFOR DAN SRL
Adresa postala: STR. Mugurilor nr. 25 , Localitatea: EFORIE NORD , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241748855 , Fax: 0241748855
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1250496.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1250496.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 53 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALDINI TURISM
Adresa postala: STR. POLONA,NR.5 , Localitatea: TIMISOARA , Cod postal: 300523 , Romania , Tel. 0241752052 , Fax: 0241752052
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244080.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TUR VISCOTEL SRL
Adresa postala: STR. Munteniei , nr. 14 , Localitatea: EFORIE SUD , Cod postal: 905350 , Romania , Tel. 0241748046 , Fax: 0241748046
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244264.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244264.68 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 40 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TERRA ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL CARAIMAN , NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2713926.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2713926.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 26 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUPERBISIMA SRL
Adresa postala: ST. CRINULUI ,NR. 9 , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241731851 , Fax: 0241731851
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 304200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 304200.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 21 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL PRAHOVA, NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244122.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244122.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL SLATINA, NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1336650.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1336650.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL CLABUCET, NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244087.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244087.20 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: HOTEL BALEA,NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701073 , Fax: 0241701073
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244140.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244140.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 38 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DOMINIQUE TOUR SRL
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DORNEASCA, NR.8 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 725700 , Romania , Tel. 0212109426 , Fax: 0212109426
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244080.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 37 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RA APPS SRP NEPTUN
Adresa postala: STR TRANDAFIRILOR NR. 20, MANGALIA , Localitatea: MANGALIA , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241731955 , Fax: 0241731955
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244020.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 25 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEPTUN OLIMP SA
Adresa postala: STR. PLOPILOR, NR. 1, NEPTUN , Localitatea: NEPTUN , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701208 , Fax: 0241701208
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1996800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1996800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 39 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OLIMP ESTIVAL 2002 SA
Adresa postala: OLIMP , Localitatea: OLIMP , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241701344 , Fax: 0241701344
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2085318.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2085318.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 45 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GIROX TRANS SRL
Adresa postala: TECHIRGHIOL , Localitatea: TECHIRGHIOL , Cod postal: 906100 , Romania , Tel. 0241735447 , Fax: 0241735447
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244103.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244103.34 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 56 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DUBLET SRL
Adresa postala: B-DUL 1 MAI, NR. 29 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241580282 , Fax: 0241580282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 243982.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 243982.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 55 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VENUS HOLLIDAY 2000 SA
Adresa postala: HOTEL FAVORIT, VENUS , Localitatea: VENUS , Cod postal: 905504 , Romania , Tel. 0241731357 , Fax: 0241731357
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1265437.38 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1265437.38 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 57 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AMARA SA
Adresa postala: LOC AMARA , Localitatea: AMARA , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0243266181 , Fax: 0243266236
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UM 02275 BALTATESTI
Adresa postala: BALTATESTI STR. FLORILOR, NR.63 , Localitatea: BALTATESTI , Cod postal: 62354 , Romania , Tel. 0233244018 , Fax: 0233244077
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 592020.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 592020.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 50 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFORT 21 SRL
Adresa postala: DRUMUL BISERICII-VOLUNTARI, ILFOV , Localitatea: VOLUNTARI , Cod postal: 725700 , Romania , Tel. 0744584970 , Fax: 0212121270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 166944.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166944.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 58 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GASTROTOUR SRL
Adresa postala: STR.REVOLUTIEI, NR. 26-38 , Localitatea: MONEASA , Cod postal: 300523 , Romania , Tel. 0257257145 , Fax: 0257212339
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126678.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126678.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AB ONIX HOTEL SRL
Adresa postala: LOC CLUJ NAPOCA , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 545500 , Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 518700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 518700.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 34 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MODA SARGUINTA SCM
Adresa postala: STR CALEA LUI TRAIAN NR.125 , Localitatea: OLANESTI , Cod postal: 417595 , Romania , Tel. 0350401650 , Fax: 0350401650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 175907.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175907.16 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 61 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELISABETA TURIST SRL
Adresa postala: STR. BAILOR NR.20 , Localitatea: OLANESTI , Cod postal: 100037 , Romania , Tel. 0250775438 , Fax: 0350401650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126795.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126795.24 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 60 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HODO SRL
Adresa postala: STR. BAILOR NR. 20 , Localitatea: OLANESTI , Cod postal: 100037 , Romania , Tel. 0250775438 , Fax: 0250775438
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126813.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126813.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 52 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEX SRL
Adresa postala: BAILE OLANESTI , Localitatea: OLANESTI , Cod postal: 100037 , Romania , Tel. 0250775876 , Fax: 0250775876
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72766.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72766.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CIRUS COM SRL
Adresa postala: PREDEAL , Localitatea: PREDEAL , Cod postal: 317220 , Romania , Tel. 0268456035 , Fax: 0268456035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126882.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126882.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 42 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA SANATORIALA A PENSIONARILOR PUCIOASA
Adresa postala: STR. AVRAM IANCU , NR. 1 , Localitatea: PUCIOASA , Cod postal: 135400 , Romania , Tel. 0245761706 , Fax: 0245761706
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126888.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126888.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 49 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MONTEORU SA
Adresa postala: VILA ISTRIA, MERENI , BUZAU , Localitatea: MONTEORU , Cod postal: 127366 , Romania , Tel. 0238451123 , Fax: 0238451113
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126492.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126492.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 33 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HEBE SA
Adresa postala: STR TRANDAFIRILOR, NR. 10 , Localitatea: SANGEORZ- BAI , Cod postal: 425300 , Romania , Tel. 0263370228 , Fax: 0263370228
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1466244.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1466244.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CALIMANESTI -CACIULATA SA
Adresa postala: CALIMANESTI, CALEA LUI TRAIAN, 794 , Localitatea: CALIMANESTI , Cod postal: 601060 , Romania , Tel. 0250750270 , Fax: 0250750270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127435.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127435.32 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAAPPS SRP SINAIA
Adresa postala: STR. ALEEA PELESULUI , Localitatea: SINAIA , Cod postal: 106200 , Romania , Tel. 0244311150 , Fax: 0244311150
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 411840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 411840.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 59 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TURISM CRISUL SA
Adresa postala: TINCA , Localitatea: TINCA , Cod postal: 245300 , Romania , Tel. 0259310270 , Fax: 0259310270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 83520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83520.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 51 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INCOM SA
Adresa postala: IASI , Localitatea: VATRA DORNEI , Cod postal: 317220 , Romania , Tel. 0232275170 , Fax: 0232275170
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 327600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 327600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 63 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TURISM FELIX SA
Adresa postala: BAILE FELIX, COM SANMARTIN , Localitatea: FELX , Cod postal: 605500 , Romania , Tel. 0259318339 , Fax: 0259318339
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127116.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127116.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 62 Denumirea: SERVICII HOTELIERE SI DE RESTAURANT
V.1) Data atribuirii contractului 6/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 45
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PANLACTO VICTOCRIS
Adresa postala: STR MALULUI, SANGEORZ BAI , Localitatea: SANGEORZ- BAI , Cod postal: 417595 , Romania , Tel. 0263370346 , Fax: 0263370346
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62722.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62722.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
conform art. 16 din oug.34/2006 incheiem contracte di categoria celor incluse in anexa nr.2B
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNPAS
Adresa postala: STR. LAtina, nr.8, sector 2, BUCURESTI , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 020793 , Romania , Tel. 021.316.82.64 , Fax: 021.316.82.64
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CNPAS
Adresa postala: STR. LAtina, nr.8, sector 2, BUCURESTI , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 020793 , Romania , Tel. 021.316.82.64 , Fax: 021.316.82.64 , Adresa internet (URL): www.cnpas.org
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: STR. LAtina, nr.8, sector 2, BUCURESTI , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 020793 , Romania , Tel. 021.316.82.64 , Fax: 021.316.82.64 , Adresa internet (URL): www.cnpas.org
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2009 16:32
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.