Căutare

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SARBII MAGURA, SAT VITANESTI, JUDETUL OLT

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:57369
   Mar 16, 2009
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   LUCIAN TANASE
SATUL VITANESTI
Sarbii-Magura 237302
România
   0249481595
   0249481595
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 57369/16.03.2009
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt:68505 / 12.11.2008
Denumire contract:ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SARBII MAGURA, SAT VITANESTI, JUDETUL OLT
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SARBII-MAGURA
Adresa postala: SATUL VITANESTI , Localitatea: Sarbii-Magura , Cod postal: 237302 , Romania , Punct(e) de contact: LUCIAN TANASE , Tel. 0249481595 , Email: primariasarbiimagura@home.ro , Fax: 0249481595
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SARBII MAGURA, SAT VITANESTI, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Sarbii Magura, sat Vitanesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie sistem de alimentare cu apa in satul Vitanesti pentru asigurarea apei potabile pentru 2380 locuitori
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,158,619 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CriteriiPondere
1.Oferta financiara60 %
Descriere Pretul ofertei financiare
2.Oferta tehnica40 %
Descriere Durata de executie, garantia acordata lucrarii
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
231
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 479 Denumirea: ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SÂRBII MAGURA, SAT VITANESTI JUD. OLT
V.1) Data atribuirii contractului 3/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BUILDING ASTROM SRLM PITESTI
Adresa postala: B-DLUL PETROCHIMISTILOR, BL. B4, SC.D, AP. 4, PARTER , Localitatea: PITESTI , Cod postal: 110157 , Romania , Tel. 0248210358 , Fax: 0248210358
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1912182.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1158619.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STRAVAPOLEOS, NR. 6, SECT. 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA SARBII MAGURA
Adresa postala: COMUNA SARBII MAGURA , JUDETUL OLT , Localitatea: SARBII MAGURA , Cod postal: 237302 , Romania , Tel. 0249481595 , Fax: 0249481595
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2009 12:54
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.