Căutare

Actualizare SF in conformitate cu prevederile HG 28/ 2008 la obiectivul " Reabilitare DJ 151, km 45+810- 126+712, limita judet Mures- Bistrita, jud Bistrita Nasaud

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:31781
   Mai 19, 2008
   Iunie 13, 2008
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   RAVECA COLDEA
str Piata Petru Rares, nr 1-2
Bistrita 420080
România
   0263230741
   0263214750
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii juridice   Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale   Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie  

Textul original

      
 Anunt de atribuire numarul 31781/19.05.2008
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt:36929 / 23.10.2007
Denumire contract:Proiectarea retelei de canalizare menajera pe strazile Aviatiei si Zefirului - Tarnaveni
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala:  str Piata Petru Rares, nr 1-2 , Localitatea:  Bistrita , Cod postal:  420080 , Romania, Punct(e) de contact:  RAVECA COLDEA , Tel.  0263230741 , Email:  licitatii@karma.ro , Fax:  0263214750
I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  Descriere
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Actualizare SF in conformitate cu prevederile HG 28/ 2008 la obiectivul " Reabilitare DJ 151, km 45+810- 126+712, limita judet Mures- Bistrita, jud Bistrita Nasaud
II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: pe DJ 151,km 45+810-126+712
II.1.3)  Anuntul implica
II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intocmire actualizare SF in conformitate cu HG 28/2008
II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74000000-9 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de constructii, servicii juridice, contabile si alte servicii profesionale
II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)  Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58,000 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  Tipul procedurii
IV.1.1)  Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)  Criterii de atribuire
IV.2.1)  Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)  Informatii administrative
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2889    Denumirea: Actualizare SF in conformitate cu HG 28/ 2008 la obiectivul Reabilitare DJ 151, km 45+810- 126+712
V.1)  Data atribuirii contractului    4/30/2008
V.2)  Numarul de oferte primite    1
V.3)  Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Sodi Constructii SRL Cluj
Adresa postala:  str Tarnita, nr 6/ 5 , Localitatea:  Cluj Napoca , Cod postal:  400659 , Romania, Tel.  0264/ 428308
V.4)  Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58000.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)  Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)  Alte informatii
VI.3)  Cai de atac
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)  Data expedierii prezentului anunt
19.05.2008 12:25
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.