Căutare

Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178191
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Anca-Andreea Imparatu
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
Bucuresti 010825
România
   +40 213193072
   +40 213193072
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178191/30.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala:  Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010825 , Romania , Punct(e) de contact:  Biroul achizitii , Tel.  +40 213193072 , In atentia:  Anca-Andreea Imparatu , Email:  biroulachizitiisicontractari@gmail.com , Fax:  +40 213193072 , Adresa internet (URL):  Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
materiale sanitare PN Ortopedie, UPU
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
910, 085 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S015-024722 din 21.01.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 10   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala:  Bd. Tudor Vladimirescu nr.84, bl.131, sc.1, et.2, ap.9, sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040298 , Romania , Tel.  +40 0213301130 , Email:  mravariu@mt-intl.ro , Fax:  +40 0213301930 , Adresa internet (URL):  www.mt-intl.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
10
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 4   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMSIR-IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufarului, Bl.50, Sc.1, Ap.3 , Localitatea:  Bals , Cod postal:  235100 , Romania , Tel.  0744-659548;029452354 , Email:  claudia@rectifier.ro;office@rectifier.ro , Fax:  0249-452353 , Adresa internet (URL):  www.rectifier.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85600.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 6   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Adresa postala:  str.Miron Costin, nr.8, sect.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040165 , Romania , Tel.  0212228067 , Email:  office@ortovit.eu , Fax:  0212228072 , Adresa internet (URL):  www.ortovit.eu
STRYKER ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  b-dul Iuliu Maniu, nr.7, corp A, et.2, sect.6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020555 , Romania , Tel.  +40 215299100 , Email:  ion.lanba@stryker.com, stryker.romania@stryker.com , Fax:  +40 215299199
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18800.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 9   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Adresa postala:  str.Miron Costin, nr.8, sect.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040165 , Romania , Tel.  0212228067 , Email:  office@ortovit.eu , Fax:  0212228072 , Adresa internet (URL):  www.ortovit.eu
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 486300.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
9
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 1   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HELLIMED S.R.L.
Adresa postala:  Str. Tudor Vianu, Nr. 5-7, et.1, ap.2, Sector 1, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  7000 , Romania , Tel.  +40 212246714 , Email:  office@hellimed.ro , Fax:  +40 216652701 , Adresa internet (URL):  www.hellimed.ro
ARTISANA MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Sold. Petre M. Tina, nr. 1, bl.L13, ap.29, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  07000 , Romania , Tel.  +40 0212522418 , Email:  silvia@artisana.ro, vali@artisana.ro, cristina@artisana.ro, office@artisana.ro , Fax:  +40 0212522419 , Adresa internet (URL):  www.artisana.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34400.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 7   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Adresa postala:  str.Miron Costin, nr.8, sect.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040165 , Romania , Tel.  0212228067 , Email:  office@ortovit.eu , Fax:  0212228072 , Adresa internet (URL):  www.ortovit.eu
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20580.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
7
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 2   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARTISANA MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Sold. Petre M. Tina, nr. 1, bl.L13, ap.29, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  07000 , Romania , Tel.  +40 0212522418 , Email:  silvia@artisana.ro, vali@artisana.ro, cristina@artisana.ro, office@artisana.ro , Fax:  +40 0212522419 , Adresa internet (URL):  www.artisana.ro
LUAN VISION S.R.L.
Adresa postala:  P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25 , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410175 , Romania , Tel.  +40 0726185886 , Email:  lucian1979@gmail.com, mariana.elena@lvsmedica.ro , Fax:  +40 0359411523
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27225.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 5   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Adresa postala:  str.Miron Costin, nr.8, sect.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040165 , Romania , Tel.  0212228067 , Email:  office@ortovit.eu , Fax:  0212228072 , Adresa internet (URL):  www.ortovit.eu
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77760.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 3   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LUAN VISION S.R.L.
Adresa postala:  P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25 , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410175 , Romania , Tel.  +40 0726185886 , Email:  lucian1979@gmail.com, mariana.elena@lvsmedica.ro , Fax:  +40 0359411523
CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Tunari, Nr.26, Sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020527 , Romania , Tel.  021-2118568 , Email:  office@chimimport.ro , Fax:  021-2101259
MEDITECH CMA S.R.L.
Adresa postala:  Str.Semanatorului, Nr.7 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  6600 , Romania , Tel.  0757027220 , Email:  meditechcma@yahoo.com , Fax:  0332102764
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35500.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 8   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Adresa postala:  str.Miron Costin, nr.8, sect.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040165 , Romania , Tel.  0212228067 , Email:  office@ortovit.eu , Fax:  0212228072 , Adresa internet (URL):  www.ortovit.eu
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15920.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
8
Contract nr: A2/3184 (39) Lot 11   Denumirea: Materiale sanitare UPU si PN Transplant Ortopedie
V.1)   Data atribuirii contractului 21.01.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala:  Bd. Tudor Vladimirescu nr.84, bl.131, sc.1, et.2, ap.9, sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040298 , Romania , Tel.  +40 0213301130 , Email:  mravariu@mt-intl.ro , Fax:  +40 0213301930 , Adresa internet (URL):  www.mt-intl.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
11
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1.1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in S.E.AP. mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare declarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 1.1.1.În cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P., procedura de atribuire pentru lotul respectiv se anuleaza. 1.1.2. Noua propunere financiara se va depune/introduce in S.E.A.P. Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisa in S.E.A.P. de catre autoritatea contractanta. 1.2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. 1.2.1. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P. ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul S.E.A.P., va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in S.E.A.P, la procedura. 1.3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P. ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul S.E.A.P., va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in S.E.A.P, la procedura.Acordul cadru se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic (Sef Birou - Georgescu George) Tel. +40 213195839, Fax: +40 213193072
Adresa postala:  str Mircea Vulcanescu nr 88 sector 1 , Localitatea:  BUCURESTI , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213195839 , Fax:  +40 213193072
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 14:14
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.