Căutare

Achizitie publica produse "Energie electrica" (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178176
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   DIMITRIE DAN OGASAN
P-ta Republicii , Nr 7
Resita 320026
România
   +40 55212458
   +40 255214421
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Electricitate  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 178176/30.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA AQUACARAS S.A. RESITA
Adresa postala:  P-ta Republicii , Nr 7 , Localitatea:  Resita , Cod postal:  320026 , Romania , Punct(e) de contact:  DIMITRIE DAN OGASAN , Tel.  +40 55212458 , Email:  aquainvestitii@gmail.com , Fax:  +40 255214421 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Apă
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica produse "Energie electrica"
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. AQUACARAS S.A.
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de produse „Energie electrica”, total= 6.360 MWh/an din care: Medie tensiune: 5.511 MWh/an Joasa tensiune: 849 MWh/an
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,007,357.48 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S035-098933 din 16.03.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 161   Denumirea: Contract de furnizare a energiei electrice catre consumatorii eligibili
V.1)   Data atribuirii contractului 16.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.
Adresa postala:  BD. PANDURILOR, NR 42, ET II , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540554 , Romania , Tel.  +40 365403595 , Email:  claudia.demian@eon-romania.ro, daniela.danciu@eon-romania.ro , Fax:  +40 365403526 , Adresa internet (URL):  www.eon-gaz-romania.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1930000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2007357.48 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Toate comunicarile între autoritatea contractanta si ofertanti, pe parcursul depunerii ofertelor si evaluarii, se face prin intermediul SEAP, prin mijloace electronice.Orice solicitare de clarificare la documentatia de atribuire, din partea ofertantilor se va transmite prin SEAP. Clarificarile primite prin alte mijloace, nu vor fi luate în considerare.Pe parcursul evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite solicitarile de clarificare spre ofertanti, tot prin intermediul SEAP în sectiunea ”Întrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor transmite de ofertanti spre autoritatea contractanta, tot prin intermediul SEAP în sectiunea ”Întrebari”.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:- în cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala:  P-ta Republicii, nr 7 , Localitatea:  Resita , Cod postal:  320026 , Romania , Tel.  +40 55212458 , Fax:  +40 255214421 , Adresa internet (URL):  www.aquacaras.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 10:17
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.