Căutare

Realizare cale de comunicatie intre statia Resita si sediul CTSI - ST Timisoara (proiectare) (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178172
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Corina Iova
P-ta Romanilor nr.11
Timisoara 300100
România
   +40 256265143
   +40 256219963
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 178172/29.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  P-ta Romanilor nr.11 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300100 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Comercial , Tel.  +40 256265143 , In atentia:  Corina Iova , Email:  corina.iova@transelectrica.ro , Fax:  +40 256219963 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare cale de comunicatie intre statia Resita si sediul CTSI - ST Timisoara (proiectare)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: In conformitate cu Caietul de Sarcini .
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare cale de comunicatie intre statia Resita si sediul CTSI - ST Timisoara (proiectare)in conformitate cu Caietul de Sarcini .Cheltuieli diverse si neprevazute sunt in valoare de 0.00(zero) lei .
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29,900 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4454
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38   Denumirea: Realizare cale de comunicatie intre statia Resita si sediul CTSI - ST Timisoara(proiectare)
V.1)   Data atribuirii contractului 16.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGY DESIGN AND CONSULTING SRL
Adresa postala:  Hagi Ghita nr 89-91 Bucuresti Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011504 , Romania , Tel.  +40 0723678780 , Email:  mihail.coteanu@ed-c.ro, ioan.vasiliu@ed-c.ro, ionela.dandea@ed-c.ro, constantin@ed-c.ro, alexandru.stanciulescu@ed-c.ro, iulian.pavaloaia@ed-c.ro , Fax:  +40 0212245957 , Adresa internet (URL):  www.ed-c.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29900.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Contractul a fost atribuit la SC Energy Design and Consulting SRL ca ofertant in nume propriu impreuna cu subcontractantii SC Protelco SA si SC LSG Building Solutions SRL .
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timisoara - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr.2 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300055 , Romania , Tel.  +40 256498054 , Email:  tr-timis@just.ro , Fax:  +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica - Sucursala de Transport Timisoara, Consilier Juridic
Adresa postala:  P-ta Romanilor nr.11 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300100 , Romania , Tel.  +40 256294550 , Fax:  +40 256219963
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 09:46
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.