Căutare

Licitatie deschisa medicamente 2017

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178174
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Mihaestean Marcel
PARCULUI NR.18
Dej 402500
România
   +40 0264214123
   +40 0264212699
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Produse farmaceutice  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178174/29.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIAR SPITAL DEJ
Adresa postala:  PARCULUI NR.18 , Localitatea:  Dej , Cod postal:  402500 , Romania , Punct(e) de contact:  Mihaestean Marcel , Tel.  +40 0264214123 , Email:  achizitii.spdej@anp.gov.ro , Fax:  +40 0264212699 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Licitatie deschisa medicamente 2017
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Adresa postala: PARCULUI NR.18 , Localitatea: Dej , Cod postal: 402500
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente, 35 loturi. Medicamentele sunt prezentate in caietul de sarcini si in anexa B.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A3/26821.3   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90.65 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127.30 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
7
Contract nr: A3/26281.4   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 228.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 271.20 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
9
Contract nr: A3/26821.5   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR CIOBANULUI NR 133 , Localitatea:  Mogosoaia , Cod postal:  040254 , Romania , Tel.  +40 213017464 , Email:  ionela.tudorache@adpharma.ro , Fax:  +40 213017474
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17390.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25380.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
11
Contract nr: A3/26821.1   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4052.70 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5853.90 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: A3/26821.6   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
13
Contract nr: A3/26821.7   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Adresa postala:  STR. DOROBANTILOR, NR. 43, JUD. HUNEDOARA , Localitatea:  Deva , Cod postal:  3572074 , Romania , Tel.  +40 213211640 , Email:  ilona.radu@remedia.ro, gina.dobre@remedia.ro, florin.moraru@remedia.ro, viorica.ionita@remedia.ro, ingrid.costescu@remedia.ro , Fax:  +40 213211640 , Adresa internet (URL):  www.remedia.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101.20 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
20
Contract nr: A3/26281.8   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 165.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
27
Contract nr: A3/26821.2   Denumirea: Contract licitatie deschisa 2017
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 216.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 257.70 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Pentru completarea DUAE, toti operatorii economici interesati vor utiliza urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General - Documente. Completarea DUAE si incarcarea cu semnatura electronica in SEAP este obligatorie. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea documentelor mentionate in fisa de date/DUAE ofertantului clasat pe primul loc al clasamentului in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 09:51
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.