Căutare

Achizitia de benzina fara plumb si motorina Euro 5 sub forma de bonuri valorice de carburant

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178177
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Maria Eugenia Mocanu
Str. A.I. Cuza nr. 13
Craiova 200585
România
   +40 251411752
   +40 251411752
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Benzină fără plumb   Motorină  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178177/29.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala:  Str. A.I. Cuza nr. 13 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200585 , Romania , Punct(e) de contact:  Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, nr.19, Directia Generala Administrativa, Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 251411752 , In atentia:  Maria Eugenia Mocanu , Email:  achizitii@ucv.ro , Fax:  +40 251411752 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de benzina fara plumb si motorina Euro 5 sub forma de bonuri valorice de carburant
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, DGA, str. Libertatii nr. 19, Compartimentul Urmarire Contracte si Produse, cam 108
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de benzina fara plumb si motorina Euro 5 sub forma de bonuri valorice de carburant conform caiet de sarcini
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
205,762.6 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3061   Denumirea: Achizi?ia de benzina fara plumb ?i motorina Euro 5 sub forma de bonuri valorice de carburant
V.1)   Data atribuirii contractului 10.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala:  P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011028 , Romania , Tel.  +40 212067500 , Email:  DownstreamLicitatii@rompetrol.com , Fax:  +40 21/2060065 , Adresa internet (URL):  www.rompetrol.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 278581.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205762.60 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1,2,3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Finantare venituri proprii Universitatea din Craiova si statiuni, fond camine cantine si cercetare - SCDA CARACAL.1.În conf cu prev HG801/2011, începând cu data de 01.11.2011, ANRMAP a impus publicarea în SEAP a DA sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.2.In vederea completarii de catre operatorii economici interesati DUAE poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd3.Durata contractului: 12 luni4.Termen de livrare: 5 zile de la primirea unei comenzi ferme din partea unitatii achizitoare conform caiet de sarcini
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str.Brestei, Nr. 12 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200420 , Romania , Tel.  +40 251418612 , Fax:  +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Birou Juridic
Adresa postala:  Str. Libertatii, nr.19, , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200421 , Romania , Tel.  +40 251416595 , Fax:  +40 251415899
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 10:18
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.