Căutare

Hrana pentru vanat - D.S. Dambovita

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178184
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Comp. Achizitii
prin DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA, str. B-dul Regele Carol I, nr.68
Targoviste 130024
România
   +40 245612672
   +40 245611004
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Porumb   Grâu   Sfeclă   Sare gemă   Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178184/29.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  prin DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA, str. B-dul Regele Carol I, nr.68 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130024 , Romania , Punct(e) de contact:  Sediu D.S. Dambovita , Tel.  +40 245612672 , In atentia:  Comp. Achizitii , Email:  office@targoviste.rosilva.ro , Fax:  +40 245611004 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE NATIONALA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Hrana pentru vanat - D.S. Dambovita
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Subunitatile D.S. Dambovita: OS. Bucsani, OS GAesti, OS Racari
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Hrana pentru vanat, conform cerin?elor caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03211200-5 - Porumb (Rev.2)
03211100-4 - Grau (Rev.2)
03221111-7 - Sfecla (Rev.2)
14410000-8 - Sare gema (Rev.2)
15710000-8 - Furaje preparate pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
276,450 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6509   Denumirea: Hrana vanat - Lot 3 Lucerna
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NUTRIVET S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Iuliu Maniu, nr. 1, ap 8 , Localitatea:  Baia Mare , Cod postal:  430152 , Romania , Tel.  +40 262276636 , Email:  nutrivet2004@yahoo.com , Fax:  +40 362816637
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11400.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 6508   Denumirea: Hrana vanat - Lot 1 Diverse cereale
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NUTRIVET S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Iuliu Maniu, nr. 1, ap 8 , Localitatea:  Baia Mare , Cod postal:  430152 , Romania , Tel.  +40 262276636 , Email:  nutrivet2004@yahoo.com , Fax:  +40 362816637
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15010.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 6511   Denumirea: Hrana vanat - Lot 2 Porumb boabe si porumb stiulete
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAIN EXPRESS S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufarului nr.29 bl D127 ap 2 , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410869 , Romania , Tel.  +40 721594162 , Email:  contact@grainexpress.ro , Fax:  +40 359800658 , Adresa internet (URL):  www.grainexpress.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 241240.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 6510   Denumirea: Hrana vanat - Lot 4 Suculente
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NUTRIVET S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Iuliu Maniu, nr. 1, ap 8 , Localitatea:  Baia Mare , Cod postal:  430152 , Romania , Tel.  +40 262276636 , Email:  nutrivet2004@yahoo.com , Fax:  +40 362816637
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5900.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 6512   Denumirea: Hrana vanat - Lot 6 Sare bulgari
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
METALSIM COMPANY S.R.L.
Adresa postala:  Bld. Alexandru cel Bun, Nr. 1, Scara C, Ap. 4 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600057 , Romania , Tel.  +40 234510851 , Email:  metalsimbc@yahoo.com , Fax:  +40 234510851
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA - Compartiment Juridic
Adresa postala:  str. B-dul Regele Carol I, nr.68 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130024 , Romania , Tel.  +40 24561267 , Email:  office@targoviste.rosilva.ro , Fax:  +40 245611004
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 11:28
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.