Căutare

Servicii de paza si protectie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178188
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Iordache Sorin
STR.GAGENI,NR.100,JUD.PRAHOVA
Ploiesti 100576
România
   +40 0244530678
   +40 0244530678
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de pază  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178188/29.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
Adresa postala:  STR.GAGENI,NR.100,JUD.PRAHOVA , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100576 , Romania , Punct(e) de contact:  Iordache Sorin , Tel.  +40 0244530678 , Email:  sjuploiesti@flash.ro , Fax:  +40 0244530678
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgente
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza si protectie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii diverse
Locul principal de prestare: Locariile spitalului , Buna Vestire, Nord
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza si protectie
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 203,112 RON si 226,800 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16224   Denumirea: Servicii de paza si protectie
V.1)   Data atribuirii contractului 29.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. General Army Legione SRL
Adresa postala:  Ploiesti, str. Siret nr. 1 , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  1005582 , Romania
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 203112.00 / 226800.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 12:15
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.