Căutare

Produse de panificatie si patiserie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178192
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Daraban Andreea
str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi
Iasi 700614
România
   +40 0332410774
   +40 0332410774
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Produse de patiserie  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178192/29.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala:  str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700614 , Romania , Punct(e) de contact:  Daraban Andreea , Tel.  +40 0332410774 , Email:  scr_iasi2004@yahoo.com , Fax:  +40 0332410774 , Adresa internet (URL):  www.scr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse de panificatie si patiserie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,
Str pantelimon Halipa nr 14, Magazia de alimente
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse de panificatie si patiserie
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15812100-4 - Produse de patiserie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18,740 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6380/07.04.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 676   Denumirea: PAINE ALABA FELIATA CU SI FARA SARE
V.1)   Data atribuirii contractului 14.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala:  strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1 , Localitatea:  Ramnicu Valcea , Cod postal:  240630 , Romania , Tel.  0250.746.001; 0250 4609953 , Email:  licitatie@velpitar.ro , Fax:  0250.746.004; 0250 4609909 , Adresa internet (URL):  www.velpitar.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30380.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18290.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 675   Denumirea: Cozonac
V.1)   Data atribuirii contractului 14.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TAC-TAC S.R.L.
Adresa postala:  str. 22 Decembrie 1989 , nr. 27, Tg. Frumos , jud. Iasi , Localitatea:  Targu Frumos , Cod postal:  705300 , Romania , Tel.  +40 232711170 , Email:  tactac1989@yahoo.com , Fax:  +40 230711170
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 555.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 450.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 14:31
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.