Căutare

Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din subunitatile SNTFC ,,CFR Calatori” SA - împartita în 12 loturi (Depoul Bucuresti Calatori, Depoul Ploiesti, Depoul Pitesti, Depoul Timisoara, Depoul Arad, Depoul Cluj, Depoul Satu Mare, Depoul Brasov, Depoul Sibiu, Depoul Iasi si SELC Bacau, Depoul Galati - spalare in Revizia de Vagoane Galati, SELC Medgidia) (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178194
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI ASIGURAREA TRANSPARENTEI
B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1
Bucuresti RO-010873
România
   +40 0732671661
   +40 0213192428
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de curăţare a echipamentului de transport  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 178194/29.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  RO-010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Georgeta MANOLE , Tel.  +40 0732671661 , In atentia:  SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI ASIGURAREA TRANSPARENTEI , Email:  dana.spis@cfrcalatori.ro , Fax:  +40 0213192428 , Adresa internet (URL):  www.cfrcalatori.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din subunitatile SNTFC , ,CFR Calatori” SA - împartita în 12 loturi (Depoul Bucuresti Calatori, Depoul Ploiesti, Depoul Pitesti, Depoul Timisoara, Depoul Arad, Depoul Cluj, Depoul Satu Mare, Depoul Brasov, Depoul Sibiu, Depoul Iasi si SELC Bacau, Depoul Galati - spalare in Revizia de Vagoane Galati, SELC Medgidia)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Dep.Bucuresti Calatori, Dep. Ploiesti, Dep.Pitesti, Dep.Timisoara, Dep.Arad, Dep.Cluj, Depoul Satu
Mare, Dep.Brasov, Dep.Sibiu, Dep. Iasi si SELC Bacau, Dep.Galati (spalare in Rev.Vag.Galati), SELC Medgidia.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din subunitatile SNTFC ”CFR Calatori” SA - împartita în 12 loturi:Lot 1 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Bucuresti CalatoriLot 2 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul PloiestiLot 3 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul PitestiLot 4 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul TimisoaraLot 5 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul AradLot 6 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul ClujLot 7 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Satu MareLot 8 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul BrasovLot 9 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul SibiuLot 10 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Iasi si SELC BacauLot 11 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Galati (spalare in Revizia de vagoane Galati)Lot 12 - Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din SELC Medgidia
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90917000-8 - Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
158, 521.92 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 41/2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 162   Denumirea: Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Galati (spalare in Rev de Vagoane Galati)
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Astru Grup SRL
Adresa postala:  str. i.c. bratianu, nr51 , Localitatea:  Braila , Cod postal:  810091 , Romania , Tel.  0722859359 , Email:  claudiucrisalex@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29748.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29747.16 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
11
Contract nr: 163   Denumirea: Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Cluj
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIATOURS S.R.L.
Adresa postala:  B-DUL. INDEPENDENTEI NR. 58, BL. D1, SC. D, AP. 122 , Localitatea:  Bistrita , Cod postal:  420184 , Romania , Tel.  +40 0263228363 , Email:  office@diatours.ro , Fax:  +40 0263228363
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42684.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42624.12 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
Contract nr: 161   Denumirea: Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din SELC Medgidia
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala:  Str JUSTITIEI Nr 20 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900266 , Romania , Tel.  +40 241610251 , Email:  euro_construct_cta@yahoo.com , Fax:  +40 241610251
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6672.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6761.28 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
12
Contract nr: 164   Denumirea: Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Iasi si SELC Bacau
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ISIS COMPREST S.R.L.
Adresa postala:  STR.IOAN VODA, NR.23 , Localitatea:  Barlad , Cod postal:  731140 , Romania , Tel.  +40 235421708 , Email:  isiscomprest@gmail.com , Fax:  +40 235421708
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24648.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24639.84 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
10
Contract nr: 160   Denumirea: Servicii de spalare exterioara a locomotivelor din Depoul Bucuresti Calatori
V.1)   Data atribuirii contractului 24.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala:  Str JUSTITIEI Nr 20 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900266 , Romania , Tel.  +40 241610251 , Email:  euro_construct_cta@yahoo.com , Fax:  +40 241610251
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54756.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54749.52 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Prin nota nr. D12/7/308/11.05.2017, conducerea SNTFC CFR Calatori a aprobat suplimentare de fonduri, cu 89, 28 lei, fara TVA.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030823 , Romania , Tel.  +40 2140836000
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213199528/122961
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 14:41
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.