Căutare

ACHIZITIE DE GAZE MEDICALE SI DISTRIBUTIE SERVICII CONEXE

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177811
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   STAVRI MARIANA
Sos.Vitan Barzesti Nr.13
Bucuresti 042122
România
   +40 3674857
   +40 3674857
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Distribuţie de gaz şi servicii conexe   Gaze medicale  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177811/17.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN
Adresa postala:  Sos.Vitan Barzesti Nr.13 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  042122 , Romania , Punct(e) de contact:  STAVRI MARIANA , Tel.  +40 3674857 , Email:  achizitii.sfib@gmail.com , Fax:  +40 3674857 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UITATE SPITALICEASCA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE GAZE MEDICALE SI DISTRIBUTIE SERVICII CONEXE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Vitan-Barzesti nr.13, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Oxigen medicinal lichefiat cant minima subsecv=30000 cant max subsecv=35000Oxigen medicinal comprimat in butelii mai mici de 6mc cant minima subsecv=135 cant max subsecv=150Oxigen medicinal comprimat in butelii mai mare de 6mc cant minima subsecv=200 cant max subsecv=400Dioxid de carbon cant minima subsecv=350 cant max subsecv=400Protoxid de azot medicinal cant minima subsecv=45 cant max subsecv=60Chirie echipamente stocare si vaporizare oxigen medicinal lichefiat pentru echipamentul situat in locatia I cant minima subsecv=1 cant max subsecv=1Chirie echipamente stocare si vaporizare oxigen medicinal lichefiat pentru echipamentul situat in locatia II cant minima subsecv=1 cant max subsecv=1Chirie sistem de telimetrie cant minima subsecv=2 cant max subsecv=2Chirie butelii standard cant minima subsecv=700 cant max subsecv=1500Chirie butelii cu reductor incorporat cant minima subsecv=1100 cant max subsecv=1800
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
65200000-5 - Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,142,480 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28680/13.12.2016
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S009-013993 din 13.01.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10865   Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE DE GAZE MEDICALE SI DISTRIBUTIE SERVICII CONEXE
V.1)   Data atribuirii contractului 11.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Avram Imbroane nr.9 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300136 , Romania , Tel.  +40 212054100 , Email:  vanzari@ro.linde-gas.com , Fax:  +40 213181921
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2217120.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2142480.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Ioan
Adresa postala:  Ss. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  042122 , Romania , Tel.  +40 213674857 , Email:  achizitii.sfib@gmail.com , Fax:  +40 213674857
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
16.05.2017 07:54
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.