Căutare

Aparatura de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine (binocluri de vedere pe timp de noapte)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177840
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Lucian Gogoi
B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6
Bucuresti 060117
România
   +40 213162598-19360/19362
   +40 214087425
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Ochelari de vedere nocturnă  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177840/17.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala:  B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060117 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii , Tel.  +40 213162598-19360/19362 , In atentia:  Lucian Gogoi , Email:  achizitii.igpf@mai.gov.ro , Fax:  +40 214087425 , Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aparatura de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine (binocluri de vedere pe timp de noapte)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, strada Regimentului, nr. 1, sector 1
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta achizitioneaza 100 aparate de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine (binocluri de vedere pe timp de noapte)
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38632000-4 - Ochelari de vedere nocturna (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,315,840 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ROFSIB2016OS2A06P01
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S214-390440 din 05.11.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 235   Denumirea: Aparatura de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine
V.1)   Data atribuirii contractului 04.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AGRO-IND MANAGEMENT SRL
Adresa postala:  PIATA PRESEI LIBERE, NR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  013701 , Romania , Tel.  +40 766267375 , Email:  florin@exmag.ro , Fax:  +40 214563623 , Adresa internet (URL):  www.exmag.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1801320.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1315840.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Securitate Interna
VI.2)   Alte informatii
Contractul de furnizare având ca obiect furnizarea de aparatura de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine (binocluri de vedere pe timp de noapte) este incheiat cu Asocierea Optix J.S.C. (lider) (Bulgaria) cu S.C. Agro Ind-Management S.R.L. (asociat).
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera
Adresa postala:  Bdul Geniului, nr. 42C, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060117 , Romania , Tel.  +40 213162598 , Email:  juridic@igpf.ro , Fax:  +40 213163511 , Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
16.05.2017 16:41
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.