Căutare

Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie planificata de tip R7 la grupurile power-pack (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177847
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Sef Serviciu Achizitii si Asigurarea Transparentei
B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1
Bucuresti 010867
România
   +40 0732671661
   +40 0213192428
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177847/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010867 , Romania , Punct(e) de contact:  Georgeta Manole , Tel.  +40 0732671661 , In atentia:  Sef Serviciu Achizitii si Asigurarea Transparentei , Email:  ciprian.habasescu@cfrcalatori.ro , Fax:  +40 0213192428 , Adresa internet (URL):  www.cfrcalatori.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie planificata de tip R7 la grupurile power-pack
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul societatii prestatoare.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
„Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie planificata de tip R7 la grupurile power-pack seriile:-085531 MD + 273576 CV si 085599 MD + 234954 CV (demontate de pe AM 2036 Depoul Sibiu);-086703 MD + 275264 CV si 085594 MD + 273146 CV (demontate de pe AM 2070 si 2034 Depoul Bucuresti Calatori);-093916 MD + 273711 CV si 093848 MD + 281724 CV (demontate de pe AM 2109 Depoul Cluj)
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
495,043 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 52/2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 141   Denumirea: Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie
V.1)   Data atribuirii contractului 16.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REMARUL "16 FEBRUARIE" SA
Adresa postala:  strada Tudor Vladimirescu nr. 2-4 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400225 , Romania , Tel.  +40 264435300 , Email:  florisca.simona@remarul.eu, office@remarul.eu , Fax:  +40 264432299 , Adresa internet (URL):  www.remarul.eu
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 495043.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 495043.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Procedura de achizitie s-a organizat si desfasurat conform prevederilor art. 253, alin (4) din legea 99/2016 privind privind achizitiile sectoriale coroborat cu art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dulUnirii nr.37, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030823 , Romania , Tel.  +40 214083600 , Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax:  +40 214083600 , Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010867 , Romania , Tel.  +40 213199528/122961
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 08:45
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.