Căutare

Lucrari de reparatii la instalatia de alimentare cu apa rece la sediul D.S. Dambovita

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177850
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Comp. Achizitii
prin DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA, str. B-dul Regele Carol I, nr.68
Targoviste 130024
România
   +40 245612672
   +40 245611004
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177850/17.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  prin DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA, str. B-dul Regele Carol I, nr.68 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130024 , Romania , Punct(e) de contact:  Sediu D.S. Dambovita , Tel.  +40 245612672 , In atentia:  Comp. Achizitii , Email:  office@targoviste.rosilva.ro , Fax:  +40 245611004 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE NATIONALA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii la instalatia de alimentare cu apa rece la sediul D.S. Dambovita
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul D.S. Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii la instalatia de alimentare cu apa rece la sediul D.S. Dambovita”, conform cerin?elor caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232000-2 - Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28,354.97 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6003   Denumirea: 7 Lucrari de reparatii la instalatia de alimentare cu apa rece la sediul D.S. Dambovita
V.1)   Data atribuirii contractului 12.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ILVA IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  calea.Ialomitei nr.33 Dambovita , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130115 , Romania , Tel.  +40 0723541075 , Email:  ilvaimpex@yahoo.com , Fax:  +40 0245212408 , Adresa internet (URL):  www.yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28354.97 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA - Compartiment Juridic
Adresa postala:  str. B-dul Regele Carol I, nr.68 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130024 , Romania , Tel.  +40 24561267 , Email:  office@targoviste.rosilva.ro , Fax:  +40 245611004
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 09:04
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.