Căutare

Eprubete fara activator 16x100mm 9,5ml

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177856
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Simona Berezitchi
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2
Bucuresti 021105
România
   +40 212010980/3915
   +40 213186095
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Eprubete  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177856/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Adresa postala:  Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021105 , Romania , Punct(e) de contact:  Birou Achizitii Publice , Tel.  +40 212010980/3915 , In atentia:  Simona Berezitchi , Email:  achizitii@mateibals.ro , Fax:  +40 213186095 , Adresa internet (URL):  www.mateibals.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Eprubete fara activator 16x100mm 9,5ml
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia materiale a institutului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Eprubete fara activator 16x100mm 9,5ml
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192500-7 - Eprubete (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
42,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1009   Denumirea: Eprubete fara activator 16x100mm 9,5ml
V.1)   Data atribuirii contractului 17.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENA MEDICA S.R.L.
Adresa postala:  SOS. BANATULUI, NR 147C, CHITILA , Localitatea:  Chitila , Cod postal:  70000 , Romania , Tel.  +40 314054210 , Email:  avenacomenzi@yahoo.com , Fax:  +40 314054209 , Adresa internet (URL):  www.avena-medica.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 09:28
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.