Căutare

"Servicii de paza a obiectivelor din cadrul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, Filialele Teritoriale de Imbunatatiri Funciare si sediul Centralei ANIF", anul 2016 Lot 10 Ctr.16.07.021/21.07.2016

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177861
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Adriana Balan
Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti
Bucuresti 041293
România
   +40 0213322816
   +40 0213322183
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de pază  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177861/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  041293 , Romania , Punct(e) de contact:  Adriana Balan , Tel.  +40 0213322816 , Email:  licitatii@anif.ro, achizitii@anif.ro , Fax:  +40 0213322183 , Adresa internet (URL):  http://www.anif.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Servicii de paza a obiectivelor din cadrul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, Filialele Teritoriale de Imbunatatiri Funciare si sediul Centralei ANIF", anul 2016 Lot 10 Ctr.16.07.021/21.07.2016
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: "Servicii de paza a obiectivelor din cadrul ANIF lot 10 filiala teritoriala Ialomita- Calmatui: U.A.Ialomita Mal Drept, U.A.Ialomita Mal Stang, U.A. Calarasi
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?  Da
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Servicii de paza a obiectivelor din cadrul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, Filialele Teritoriale de Imbunatatiri Funciare si sediul Centralei ANIF", anul 2016 Lot 10 Ctr.16.07.021/21.07.2016 - filiala teritoriala Ialomita- Calmatui: U.A.Ialomita Mal Drept, U.A.Ialomita Mal Stang, U.A. Calarasi, se prelungeste cu o luna durata contractului pana la data de 31.05.2017
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
264,821.6 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16.07.021/21.07.2016   Denumirea: Servicii de paza Lot 10- prelungire o luna
V.1)   Data atribuirii contractului 27.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EUROPROTECT SECURITY SRL
Adresa postala:  strada Viilor, nr. 3 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140079 , Romania , Tel.  +40 0767257806 , Email:  adimiu80@yahoo.com , Fax:  +40 0347407589
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 264821.60 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264821.60 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 10:23
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.