Căutare

CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177872
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Visanu Daniela
SOS BERCENI NR 12 SECTOR 4 BUCURESTI
Bucuresti 041915
România
   +40 3343010
   +40 3343014
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Diverse medicamente  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177872/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE SF LUCA
Adresa postala:  SOS BERCENI NR 12 SECTOR 4 BUCURESTI , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  041915 , Romania , Punct(e) de contact:  Achizitii , Tel.  +40 3343010 , In atentia:  Visanu Daniela , Email:  spitalul.sf.luca@gmail.com , Fax:  +40 3343014 , Adresa internet (URL):  www.spitalulsfluca.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos.Berceni nr.12
Sector 4, Bucuresti
Farmacia unitatii sanitare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare - Medicamente
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50,755.2 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3664   Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 12.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 5
   Numarul de oferte admisibile 5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  STR. FANARULUI NR.2A , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  RO - 500464 , Romania , Tel.  +40 268406260 , Email:  anca.vasilache@fresenius-kabi.com, monica.david@fresenius-kabi.com, livia.ivascu@fresenius-kabi.com, andreea.dregan@fresenius-kabi.com, roxana.leahu@fresenius-kabi.com , Fax:  +40 268406263 , Adresa internet (URL):  www.fresenius-kabi.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9270.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5159.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3665   Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 12.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR CIOBANULUI NR 133 , Localitatea:  Mogosoaia , Cod postal:  040254 , Romania , Tel.  +40 213017464 , Email:  ionela.tudorache@adpharma.ro , Fax:  +40 213017474
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19100.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14010.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3662   Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 12.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 6
   Numarul de oferte admisibile 6
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala:  Strada Pictor Rosenthal , nr. 14, et. 2, ap. 3, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011934 , Romania , Tel.  +40 213082500 , Email:  elicitatie@farmexim.ro , Fax:  +40 374097949 , Adresa internet (URL):  http://www.farmexim.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17979.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13156.20 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3663   Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 12.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.
Adresa postala:  Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060859 , Romania , Tel.  +40 0214077711 , Email:  licitatiispitale@dci.farmexpert.ro , Fax:  +40 0214077712 , Adresa internet (URL):  www.farmexpert.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22482.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18430.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 11:19
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.