Căutare

Medicamente pentru Sistemul nervos - CPV : 33661000-1 ; Medicamente pentru sange, organele hematopoietice si sistemul cardiovascular – CPV : 33620000-2, Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism - CPV : 33610000-9

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177877
   Iunie 7, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Biroul Achizitii Contractare
str. dr. Costea, nr.8, jud. Arges
Campulung 115100
România
   +40 248511860
   +40 248511860
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Medicamente pentru sistemul nervos   Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi pentru sistemul cardiovascular   Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177877/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Municipal Campulung Muscel
Adresa postala:  str. dr. Costea, nr.8, jud. Arges , Localitatea:  Campulung , Cod postal:  115100 , Romania , Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Contractare , Tel.  +40 248511860 , Email:  spitclunglicitatii@gmail.com , Fax:  +40 248511860 , Adresa internet (URL):  Spitalul Municipal Campulung
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Medicamente pentru Sistemul nervos - CPV : 33661000-1 ; Medicamente pentru sange, organele hematopoietice si sistemul cardiovascular – CPV : 33620000-2, Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism - CPV : 33610000-9
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Campulung, str. Dr. Costea, nr. 8 , Campulung, Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare - MEDICAMENTE
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33661000-1 - Medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
33620000-2 - Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10093/2   Denumirea: ALPRAZOLANUM 0.50 mg
V.1)   Data atribuirii contractului 08.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Adresa postala:  STR. DOROBANTILOR, NR. 43, JUD. HUNEDOARA , Localitatea:  Deva , Cod postal:  3572074 , Romania , Tel.  +40 213211640 , Email:  ilona.radu@remedia.ro, gina.dobre@remedia.ro, florin.moraru@remedia.ro, viorica.ionita@remedia.ro, ingrid.costescu@remedia.ro , Fax:  +40 213211640 , Adresa internet (URL):  www.remedia.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10093/1   Denumirea: BROMAZEPAMUM 3mg
V.1)   Data atribuirii contractului 08.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Adresa postala:  STR. DOROBANTILOR, NR. 43, JUD. HUNEDOARA , Localitatea:  Deva , Cod postal:  3572074 , Romania , Tel.  +40 213211640 , Email:  ilona.radu@remedia.ro, gina.dobre@remedia.ro, florin.moraru@remedia.ro, viorica.ionita@remedia.ro, ingrid.costescu@remedia.ro , Fax:  +40 213211640 , Adresa internet (URL):  www.remedia.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 640.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 640.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 11:32
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.