Căutare

„Refactia liniei cf Balota – Valea Alba – PM Simian km 345+200/353+146” (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:176393
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Adriana Cioroianu, Corina Iordache
prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal, nr.1
Craiova 200646
România
   +40 351403282
   +40 351403282
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Materiale feroviare  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176393/18.03.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal, nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Adriana Cioroianu, Corina Iordache , Tel.  +40 351403282 , Email:  adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, corina.iordache@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„Refactia liniei cf Balota – Valea Alba – PM Simian km 345+200/353+146”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Simian – Statia CF Dr.Tr. Severin Marfuri
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru refactia liniei de cale ferata Balota – PM Simian CNCF “CFR” – SA a pus la dispozitia executantului traverse de beton T 29 si traverse de beton Tc31. O parte din aceste traverse necesita echiparea cu elemente speciale: placi metalice pentru curbele de racordare la traversele din beton T29 si Tc31 si placi metalice pentru curbele circulare, cu supralargire de 20 mm pentru traversele T29. De asemenea , pentru zonele unde se foloseste traversa Tc31 pentru prinderea contrasinei de placi metalice sunt necesare cleme metalice si elementele aferente de prindere, inclusiv eclise pentru contrasine. Prin urmare, pentru executia lucrarii de refactie este necesar sa aprovizionam material marunt de cale pentru traverse cf speciale de beton T29 si Tc31 pentru prinderea sinei si contrasinei.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,996,016.43 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
112/1934/14.11.2016
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S236-431027 din 07.12.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 104   Denumirea: Refactia liniei CF Balota-Valea Alba- PM Simian km 345+200/353+146
V.1)   Data atribuirii contractului 16.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metabet CF S.A.
Adresa postala:  strada Tudor Vladimirescu, nr.115 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110186 , Romania , Tel.  +40 248221180 , Email:  catalin@metabet.ro , Fax:  +40 248220966 , Adresa internet (URL):  www.metabet.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1996321.62 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1996016.43 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala:  Str. Brestei, nr. 12 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200420 , Romania , Tel.  +40 251418612 , Email:  tr-dolj@just.ro , Fax:  +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal, nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 12:36
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.