Căutare

Achizitie Echipament ILS/DME 08L Otopeni la cat III

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:176383
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Adrian Cojoc
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90
Bucuresti 013813
România
   +40 212083528
   +40 212083564
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Sistem de aterizare cu instrumente (ILS)  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 176383/18.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala:  Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  013813 , Romania , Punct(e) de contact:  Adrian Cojoc , Tel.  +40 212083528 , Email:  adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, mihaela.chitoiu@romatsa.ro, alina.ghita@romatsa.ro, dana.diaconu@romatsa.ro, bianka.szenczi@romatsa.ro, luciana.andercau@romatsa.ro, aurelia.dumitrescu@romatsa.ro, dan.ciornei@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro , Fax:  +40 212083564 , Adresa internet (URL):  www.romatsa.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Activitati aeroportuare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Echipament ILS/DME 08L Otopeni la cat III
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSNA Bucuresti
Calea Bucurestilor nr.224E, 075150 Aeroportul Henri Coanda, Oras Otopeni, jud Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea si punerea in functiune a unui system de aterizare instrumentala colocat cu sistemul de masurare a distantei IL/DME - ICAO , inclusiv documentatie tehnica piese de schimb si servicii aferente (scolarizare la amplasament, receptie la fabrica, asistenta tehnica pentru reglaje la sol si verificari din zbor)
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34963000-5 - Sistem de aterizare cu instrumente (ILS) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
637,078.25 EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 037   Denumirea: Echipament ILS/DME 08L Otopeni Cat III
V.1)   Data atribuirii contractului 24.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
THALES Italia SpA
Adresa postala:  Viale Regina Margherita, 279 , Localitatea:  Roma , Cod postal:  00198 , Italy , Tel.  +39 00651561011 , Fax:  +39 0654561
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3154155.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2877618.75 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala:  b-dul Unirii nr.37, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030823 , Romania , Tel.  +40 214083600 , Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legii 101/2016
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic RA ROMATSA
Adresa postala:  b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  013813 , Romania , Tel.  +40 212083227
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 10:30
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.