Căutare

furnizare computer tomograf cu minim 16 slice si 32 slice prin reconstructie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:176388
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   JAN MUNTEAN
str,Andrei Muresanu.nr.16.jud.Alba
Blaj 515400
România
   +40 713601
   +40 712942
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Aparate de tomografie  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 176388/18.03.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL BLAJ
Adresa postala:  str,Andrei Muresanu.nr.16.jud.Alba , Localitatea:  Blaj , Cod postal:  515400 , Romania , Punct(e) de contact:  JAN MUNTEAN , Tel.  +40 713601 , Email:  spitalblaj@yahoo.com , Fax:  +40 712942 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare computer tomograf cu minim 16 slice si 32 slice prin reconstructie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL UNITATII
515400.Blaj.Str.Andrei Muresanu.nr.16.jud.Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare computer tomograf cu minim 16 slice si 32 slice prin reconstructie
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
740,250 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt despre profilul cumparatorului
Numarul anuntului in JO: 2016/S221-403393 din 16.11.2016
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S221-403393 din 16.11.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7316   Denumirea: contract furnizare computer tomograf
V.1)   Data atribuirii contractului 22.12.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS HEALTHCARE SRL
Adresa postala:  Str. Preciziei 24, Centrul pentru sprijinirea afacerilor "West Gate Business Center", birourile 401-405, etaj 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  062204 , Romania , Tel.  +40 216296511 , Email:  florin.niculescu@siemens.com, mona.musat@siemens.com, cristina.codescu@siemens.com, radu.leocovici@siemens.com, petrisor.visan@siemens.com, cristinel.dragomir@siemens.com, corneliu.cristea@siemens.com, dana.david@siemens.com, laurentiu.frumuselu@siemens.com, ovidiu.miron@siemens.com, ciceroni.murarescu@siemens.com, stefan.buzica@siemens.com, florentin.preoteasa@siemens.com , Fax:  +40 216296512
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 741340.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 740250.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesaqti se face prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. ??Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale: ??In cazul in care pe primul loc se claseaza mai multe oferte cu pret egal pentru departajare se va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic.??Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala:  str.Andrei Muresanu.nr.16 jud.Alba , Localitatea:  Blaj , Cod postal:  515400 , Romania , Tel.  +40 712942 , Email:  spitalblaj@yahoo.com , Fax:  +40 712942
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 11:34
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.