Căutare

„Mijloace antitanc”

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:165754
   Jan 12, 2016
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   BOGDANA PAUN
Bd. Timisoara, Nr. 5C
Bucuresti 061301
România
   +40 213185044
   +40 213185009
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Rachete ghidate antitanc  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 165754/12.01.2016
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: OUG nr.114/2011 (Achizitii in domeniul apararii si securitatii)
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Romtehnica S.A.
Adresa postala:  Bd. Timisoara, Nr. 5C , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  061301 , Romania , Punct(e) de contact:  BOGDANA PAUN , Tel.  +40 213185044 , Email:  sma@romtehnica.com.ro , Fax:  +40 213185009 , Adresa internet (URL):  www.romtehnica.com.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„Mijloace antitanc”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Focsani, Romania
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
„Mijloace antitanc”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35622600-6 - Rachete ghidate antitanc (Rev.2)
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17,910,000 EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/566/2015   Denumirea: „Mijloace antitanc”
V.1)   Data atribuirii contractului 24.12.2015
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EuroSpike GmbH
Adresa postala:  Fischbachstrasse 16 , Localitatea:  Roethenbach , Cod postal:  D-90552 , Germany , Tel.  +49 99119572160
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80100000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79627860.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul CN Romtehnica SA
Adresa postala:  B-dul. Timisoara, Nr 5C , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  061301 , Romania , Tel.  +40 213185044
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
11.01.2016 10:08
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.