Căutare

SERVICII DE REPARATII MOTOARE ELECTRICE CU ROTORUL BOBINAT SI CU ROTORUL ÎN SCURTCIRCUIT ALIMENTATE LA TENSIUNEA DE 6 KV - SDM (Utilitati)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:141966
   Nov 20, 2013
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Anca Petreus
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5
Targu Jiu 210140
România
   +40 253205438
   +40 253227281
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice  

Textul original

      
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141966/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210140 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii , Tel.  +40 253205438 , In atentia:  Anca Petreus , Email:  anca.petreus@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253227281 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARATII MOTOARE ELECTRICE CU ROTORUL BOBINAT SI CU ROTORUL ÎN SCURTCIRCUIT ALIMENTATE LA TENSIUNEA DE 6 KV - SDM
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Serviciul este necesar pentru aducerea motoarelor la caracteristicile si parametrii motoarelor noi.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 175, 605 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S164-286202 din 24.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 493/CEO   Denumirea: Servicii de reparatii motoare electrice cu rotorul bobinat si in scurtcircuit alimentate la tensiune
V.1)   Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2)   Numarul de oferte primite 6
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HYDROMATIC SISTEM S.R.L.
Adresa postala:  Calea Sagului nr.35, ap.31, et 7 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300514 , Romania , Tel.  0744/526069 , Email:  office@hydromaticsistem.ro , Fax:  0256/246427
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3333419.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3175605.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu nr. 34 , Localitatea:  Tg-Jiu , Cod postal:  210132 , Romania , Tel.  +40 253218661 , Fax:  +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic - Societatea C.E. OLTENIA S.A.
Adresa postala:  str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5 , Localitatea:  Tg-Jiu , Cod postal:  210140 , Romania , Tel.  +40 253205428 , Fax:  +40 253227281
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 14:26
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.